Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Giữ cho dòng sông của chúng ta sạch sẽ tạo nên một cộng đồng những người quản lý tốt

Cây xanh sông lớn

Cây xanh sông lớn (GRG) truyền cảm hứng, tham gia và lãnh đạo các cộng đồng địa phương ở Minnesota trong việc bảo tồn và chăm sóc vùng đất và nước làm phong phú cuộc sống của chúng ta.

Sự hỗ trợ của Quỹ McKnight cho Great River Greening là rất quan trọng để thực hiện phương pháp tiếp cận do cộng đồng lãnh đạo để giảm ô nhiễm nông nghiệp tại các lưu vực sông mục tiêu. GRG đã phát triển một mô hình ở Seven Mile Creek, nơi GRG đã tiếp cận với 320 chủ đất, cài đặt 71 thực hành bảo tồn - tác động đến hơn 2.100 mẫu đất thoát nước - và hoàn thành khảo sát, đánh giá cộng đồng và hội thảo để tích hợp nông dân và các bên liên quan khác vào một tầm nhìn cho đầu nguồn.

Kể từ khi họ bắt đầu vào năm 1995, Great River Greening đã thu hút hơn 25.000 tình nguyện viên tham gia vào các dự án trên cả đất công và tư nhân bảo tồn môi trường sống quan trọng của đất và ảnh hưởng đến chất lượng nước.

Tầm nhìn của Great River Greening là nhìn thấy đất và nước lành mạnh trên khắp bang Minnesota. Những thách thức là nghiêm trọng: các công viên xuống cấp, mất dần môi trường sống đa dạng trong các khu vực tự nhiên của chúng ta, sự biến mất của các loài thụ phấn và sự quan tâm giảm dần từ tuổi trẻ của chúng ta khi ở ngoài trời.

Là nhà lãnh đạo nhà nước trong phục hồi dựa vào cộng đồng, họ hiểu rằng việc thu hút mọi người cũng quan trọng như thực hành các kỹ thuật phục hồi môi trường hiện đại.

Kể từ khi bắt đầu vào năm 1995, GRG đã làm việc cùng với 40.000 tình nguyện viên để cải thiện rừng, thảo nguyên, vùng đất ngập nước và bờ biển. Các nhà sinh thái học có kinh nghiệm đã làm việc trên hơn 350 địa điểm trên toàn tiểu bang, sử dụng các phương pháp sáng tạo, như chăn thả gia súc và cải thiện môi trường sống thụ phấn.

Đề tài: sông Mississippi

Tháng Một 2015

Tiếng Việt