Bỏ qua nội dung
5 đọc tối thiểu

Hội đồng Chủ tịch về Đầu tư Tác động chỉ định Chủ tịch Quỹ McKnight Tonya Allen làm Đồng Chủ tịch

Vào ngày 11 tháng 7 năm 2023, Hội đồng Chủ tịch về Đầu tư Tác động (“Hội đồng Chủ tịch”) thông báo bổ nhiệm của Tonya Allen, Chủ tịch Quỹ McKnight, làm Đồng Chủ tịch mới nhất của tổ chức này.

Tonya Allen cùng với Don Chen, Chủ tịch Quỹ Surdna, lãnh đạo nhóm, bao gồm những người đứng đầu 20 quỹ của Hoa Kỳ với tổng tài sản hơn $80 tỷ và cam kết chung về thực hành và thúc đẩy đầu tư tác động để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Allen kế nhiệm Darren Walker, Chủ tịch Quỹ Ford, người từng giữ chức Đồng Chủ tịch mới nhậm chức và lãnh đạo các nỗ lực của nhóm nhằm phối hợp hỗ trợ cho hệ sinh thái đầu tư tác động.

Liên minh Đầu tư Tác động Hoa Kỳ triệu tập Hội đồng Chủ tịch để theo đuổi việc học hỏi chung, tăng cường các cam kết về đầu tư tác động và thúc đẩy các cơ hội tập hợp đầu tư và cấp vốn để thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này. Ví dụ: vào năm 2021, Hội đồng Chủ tịch đã công bố một thư chung kêu gọi các nhà hoạch định chính sách thành lập một cơ quan liên ngành để điều phối hành động của khu vực công và tư nhân về chương trình nghị sự tăng trưởng kinh tế toàn diện. Hội đồng Chủ tịch cũng đã nỗ lực ươm tạo và ra mắt Quỹ Điểm bùng phát về Đầu tư Tác động, một quỹ hợp tác tài trợ nhằm hỗ trợ sự phát triển và tính toàn vẹn của lĩnh vực đầu tư tác động thông qua việc tài trợ chiến lược.

Các tổ chức có thể huy động nguồn vốn mạnh mẽ để mở rộng các giải pháp khí hậu lấy con người làm trung tâm, xây dựng sự giàu có ở các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ và tạo ra một nền kinh tế công bằng hơn—và chúng ta thậm chí còn có tác động lớn hơn khi làm việc cùng nhau.—TONYA ALLEN, PRESIDENT

Tonya Allen chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được tham gia cùng Don và nhận sự chỉ đạo từ Darren với tư cách là Đồng Chủ tịch Hội đồng Chủ tịch. “Tôi mong muốn được làm việc cùng với các thành viên của Hội đồng để tạo ra và theo đuổi tầm nhìn chung đầy tham vọng cho tương lai. Các tổ chức có thể huy động nguồn vốn mạnh mẽ để mở rộng các giải pháp khí hậu lấy con người làm trung tâm, xây dựng sự giàu có ở các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ và tạo ra một nền kinh tế công bằng hơn—và chúng ta thậm chí còn có tác động lớn hơn khi làm việc cùng nhau. Hội đồng Chủ tịch đang thúc đẩy phong trào ngày càng tăng của các nhà đầu tư đặt toàn bộ nguồn lực đáng kể của chúng tôi vào sứ mệnh mang lại một nền kinh tế thịnh vượng, công bằng, kiên cường cho tất cả mọi người và tôi không thể hào hứng hơn khi bắt tay vào làm việc.”

Quỹ McKnight—một quỹ gia đình có trụ sở tại Minnesota nhằm thúc đẩy một tương lai công bằng, sáng tạo và phong phú hơn, nơi con người và hành tinh phát triển mạnh mẽ—đã nổi lên như một tổ chức nhà đầu tư tác động hàng đầu trong những năm gần đây. Allen đã lãnh đạo tổ chức khi tổ chức này trở thành tổ chức tư nhân lớn nhất trong nước cam kết đạt mức 0 ròng, dựa trên gần 10 năm đầu tư tạo tác động mà họ đã xây dựng danh mục giải pháp khí hậu trị giá $500 triệu. Vào năm 2022, McKnight đã ra mắt Liên quân GroundBreak, một nhóm gồm hơn 40 nhà lãnh đạo doanh nghiệp, dân sự và từ thiện cam kết tìm kiếm các giải pháp tài chính sáng tạo để xây dựng một tương lai công bằng về chủng tộc và trung hòa carbon ở Minneapolis-St. vùng Paul.

Allen là nhà lãnh đạo và tác nhân thay đổi với niềm đam mê cùng tạo ra một thế giới công bằng, bền vững. Vào năm 2021, cô trở thành chủ tịch của McKnight Foundation, nơi cô đứng đầu đội ngũ lãnh đạo cấp cao đa số là phụ nữ, đa số là người da màu và một nhóm đa dạng gồm khoảng 60 người. Trong năm đầu tiên làm việc tại McKnight, cô đã ủng hộ việc sử dụng các khoản đầu tư của Quỹ để thăng tiến không đặt ra mục tiêu nào, đồng thời nâng cao tiếng nói và khả năng lãnh đạo của mình để xây dựng lại các khu dân cư và doanh nghiệp nhỏ của Twin Cities bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và tình trạng bất ổn dân sự năm 2020.

Darren Walker cho biết: “Lĩnh vực đầu tư tác động đã phát triển và tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây nhờ sự lãnh đạo và hợp tác của những nhà tiên phong chủ chốt trong các ngành. “Tôi rất vinh dự và vui mừng được trao quyền chỉ huy cho một trong những nhà lãnh đạo đó, Tonya Allen, người mà tôi biết sẽ tiếp tục phát triển cho đến nay với tư cách là Đồng Chủ tịch mới nhất của Hội đồng Chủ tịch.”

Don Chen cho biết: “Hội đồng Chủ tịch là một diễn đàn quan trọng quy tụ các nhà lãnh đạo từ thiện với cam kết thúc đẩy các nguyên tắc đầu tư tác động vì một nền kinh tế công bằng hơn cho tất cả mọi người”. “Tôi rất vinh dự được chào đón Tonya Allen vào vai trò lãnh đạo mới của cô ấy và mong muốn được hợp tác với cô ấy để giúp thúc đẩy sự phát triển và hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực đầu tư tác động.”

Fran Seegull, Chủ tịch Liên minh Đầu tư Tác động Hoa Kỳ cho biết: “Tonya mang đến một góc nhìn vô giá cho công việc của chúng tôi với tư cách là một nhà lãnh đạo đầu tư tác động mạnh mẽ, người có niềm đam mê giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu cũng như vấn đề công bằng chủng tộc”. “Chúng tôi mong muốn được làm việc với cô ấy và toàn bộ Hội đồng Chủ tịch để giúp tác động đến đầu tư một cách chính thống và tiếp tục xây dựng lĩnh vực này.”

Giới thiệu về Hội đồng Chủ tịch về Đầu tư Tác động: Hội đồng Chủ tịch về Đầu tư Tác động bao gồm những người đứng đầu của 20 tổ chức hàng đầu của Hoa Kỳ với cam kết chung về thực hành và thúc đẩy đầu tư tác động. Cùng nhau, họ nắm giữ tổng tài sản hơn $80 tỷ. Hội đồng Chủ tịch được đồng chủ trì bởi Tonya Allen, Chủ tịch Quỹ McKnight và Don Chen, Chủ tịch Quỹ Surdna. Liên minh Đầu tư Tác động Hoa Kỳ thường xuyên triệu tập Hội đồng Chủ tịch để theo đuổi việc học hỏi chung, tăng cường các cam kết về đầu tư tác động và thúc đẩy các cơ hội tập hợp đầu tư và cấp vốn để xúc tiến lĩnh vực này.

Giới thiệu về Quỹ McKnight: Quỹ McKnight, một quỹ gia đình có trụ sở tại Minnesota, thúc đẩy một tương lai công bằng, sáng tạo và phong phú hơn, nơi con người và hành tinh phát triển mạnh mẽ. Được thành lập vào năm 1953, Quỹ McKnight cam kết sâu sắc trong việc thúc đẩy các giải pháp khí hậu ở Trung Tây; xây dựng một Minnesota công bằng và toàn diện; và hỗ trợ nghệ thuật và văn hóa ở Minnesota, khoa học thần kinh và hệ thống thực phẩm toàn cầu.

Giới thiệu về Liên minh đầu tư tác động của Hoa Kỳ: Liên minh Đầu tư Tác động Hoa Kỳ (“Alliance”) là một tổ chức chuyên xây dựng hệ sinh thái đầu tư tác động bằng cách thu hẹp khoảng cách thị trường và giải quyết các thách thức chung. Tầm nhìn dài hạn của Liên minh là đặt tác động xã hội, kinh tế và môi trường có thể đo lường được cùng với lợi nhuận và rủi ro tài chính làm trọng tâm của mọi quyết định đầu tư.

Đề tài: Đầu tư tác động

Tháng Bảy 2023

Tiếng Việt