Beacons of Hope: Thúc đẩy chuyển đổi hệ thống thực phẩm bền vững trưng bày 21 sáng kiến từ khắp nơi trên thế giới đang hoạt động theo nhiều cách khác nhau để đạt được các hệ thống thực phẩm bền vững, công bằng và an toàn. Mỗi người đóng góp các giải pháp truyền cảm hứng cho các vấn đề toàn cầu cấp bách như khẩn cấp khí hậu, di cư, đô thị hóa và nhu cầu về chế độ ăn uống lành mạnh và bền vững hơn. Nó được giao trong quan hệ đối tác với Quỹ sinh học để phát triển sinh thái. Báo cáo cũng cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, nhà tài trợ, doanh nghiệp và nhà nghiên cứu một Bộ công cụ chuyển đổi hệ thống thực phẩm toàn diện được xây dựng dựa trên các nguyên tắc tái tạo, sức khỏe, công bằng, khả năng phục hồi, đa dạng và liên kết với nhau như một hướng dẫn cho hành động tập thể.