Tháng 3 năm 2014 - Một nghiên cứu trường hợp về quy trình khám phá quản lý tri thức đã hoàn thành gần đây của Tổ chức McKnight. (Đọc liên quan bài đăng trên blog của Stanford Social Đổi mới.)

Chiến lược về cách bạn tổ chức và phân phối lại kiến thức có thể giúp mọi người đạt được mục tiêu của họ hiệu quả hơn. Chúng tôi tại McKnight Foundation thường thấy mình là trung tâm của các cuộc trò chuyện phân tích, giàu dữ liệu, giàu dữ liệu. Nghiên cứu trường hợp này tóm tắt việc thăm dò và lập kế hoạch kéo dài hàng năm của chúng tôi để tiêu thụ, tổ chức và chia sẻ kiến thức tốt hơn.