Ngành công nghiệp hiệu quả năng lượng là một thành phần quan trọng của nền kinh tế năng lượng sạch của bang Minnesota, đại diện cho gần 45.000 việc làm và hơn 75% tổng số việc làm năng lượng sạch tại bang này. Duy trì sức mạnh của khu vực kinh tế này đòi hỏi nhiều hơn một khung chính sách lâu dài. Nó cũng đòi hỏi một đường ống lực lượng lao động phù hợp, chất lượng cao.

Ở Minnesota, những thách thức như thiếu hụt lực lượng lao động nói chung và 'sóng thần bạc' về việc nghỉ hưu trong nhiều ngành nghề đe dọa khả năng duy trì hoặc thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế năng lượng sạch. Đồng thời, những thách thức này mang đến cơ hội tạo ra con đường sự nghiệp dễ tiếp cận cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn thường bị bỏ rơi khỏi sự thịnh vượng kinh tế. Ngoài ra, các công nghệ phát triển mang lại những thay đổi cho các kỹ năng cần thiết để làm việc trong các công việc năng lượng sạch.

Để duy trì các công việc năng lượng sạch hiện có và xây dựng các công việc mới, chúng ta cần hiểu rõ hơn về bối cảnh việc làm hiện tại trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng và cách các công việc này thay đổi để thích ứng với lực lượng lao động của ngày mai. Để xác định các thách thức và cơ hội, Trung tâm Năng lượng và Môi trường đã tiến hành đánh giá cảnh quan lực lượng lao động hiện tại trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng. Thông qua một loạt các cuộc phỏng vấn với các nhà tuyển dụng, các chương trình đào tạo ngành xây dựng và các chuyên gia phát triển lực lượng lao động, nỗ lực này đã xác định một số xu hướng và cơ hội trong hệ thống lực lượng lao động để giúp nhà nước đảm bảo tiếp cận các công việc hiệu quả năng lượng cho tất cả các Minnesotans.