Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Sao Tribune | Cây trồng mới có thể tiết kiệm nước uống ở nông thôn Minnesota, U nói

Khi ô nhiễm từ cây trồng đe dọa nguồn cung cấp nước uống của ngày càng nhiều thị trấn ở Minnesota, một số nhà khoa học và nhà lập pháp tiểu bang đang xem xét một chủng lúa mì mới để bảo vệ giếng cộng đồng và giữ nước uống an toàn.

Nổi bật: Đại học Minnesota (Sáng kiến xanh mãi mãi) và Liên minh nông dân Minnesota là những người được cấp.

 ĐỌC BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ

Đề tài: sông Mississippi

Tháng Năm 2019

Tiếng Việt