Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Kinh doanh Twin Cities | Gặp gỡ chủ tịch mới của McKnight

Tonya Allen trở thành chủ tịch thứ năm của Quỹ McKnight vào ngày 1 tháng 3. Với hơn $100 triệu tài trợ hàng năm, quỹ này đóng vai trò xúc tác cho các tổ chức phi lợi nhuận của Minnesota, đặc biệt là những người làm việc trong các khu vực trọng tâm của McKnight trong lĩnh vực nghệ thuật, biến đổi khí hậu và năng lượng Trung Tây, cũng như lĩnh vực được xác định rộng rãi là “sôi động và các cộng đồng bình đẳng. ” Allen trước đây là chủ tịch và giám đốc điều hành của Tổ chức Skillman ở Detroit. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cô ấy đã thảo luận về cách cô ấy sẽ tiếp cận vị trí lãnh đạo McKnight của mình.

ĐỌC CUỘC PHỎNG VẤN

Tháng Hai 2021

Tiếng Việt