Nate Wade trở thành giám đốc đầu tư của McKnight Foundation vào năm 2019, bao gồm khoản tài trợ trị giá $2,2 tỷ đồng, bao gồm cả cam kết tác động đến đầu tư. Wade cung cấp phân tích chiến lược về danh mục đầu tư, làm việc trực tiếp với các nhà quản lý quỹ, ủy ban đầu tư của hội đồng quản trị và cố vấn đầu tư. Ông đang xây dựng chương trình đầu tư tư nhân trực tiếp của Quỹ và giúp mở rộng sang các loại tài sản mới.

Kể từ khi gia nhập Quỹ vào năm 2014 với tư cách là một nhà phân tích đầu tư, Wade đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tích hợp môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và tác động thông qua tài trợ. Tính đến năm 2019, cứ ba đô la đầu tư thì có một đồng phù hợp với sứ mệnh của McKnight. Trước McKnight, Wade đã làm việc cho Target Corporation trong bảy năm với tư cách là nhà phân tích tài chính doanh nghiệp, tập trung vào các phòng khám sức khỏe tại cửa hàng, quản lý chuỗi cung ứng, tìm nguồn cung ứng vải và các lĩnh vực khác.

Wade có bằng thạc sĩ tài chính tại Đại học Georgetown và bằng cử nhân toán học và kinh tế tại Đại học Michigan.