Nate Wade trở thành giám đốc đầu tư tại McKnight Foundation vào năm 2019, bao gồm khoản tài trợ $2,2 tỷ đồng, bao gồm cả cam kết tác động đến hoạt động đầu tư. Nate cung cấp phân tích chiến lược về danh mục đầu tư, làm việc trực tiếp với các nhà quản lý quỹ, ủy ban đầu tư của hội đồng quản trị và cố vấn đầu tư. Ông đang xây dựng chương trình đầu tư tư nhân trực tiếp của Quỹ và giúp mở rộng sang các loại tài sản mới.

Kể từ khi gia nhập Quỹ vào năm 2014 với tư cách là một nhà phân tích đầu tư, Nate đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tích hợp môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và tác động thông qua tài trợ. Tính đến năm 2019, cứ ba đô la đầu tư thì có một đồng tiền phù hợp với sứ mệnh của McKnight. Trước McKnight, Nate đã làm việc cho Target Corporation trong bảy năm với tư cách là nhà phân tích tài chính doanh nghiệp, tập trung vào các phòng khám sức khỏe tại cửa hàng, quản lý chuỗi cung ứng, tìm nguồn cung ứng vải và các lĩnh vực khác.

Nate có bằng thạc sĩ khoa học về tài chính của Đại học Georgetown và bằng cử nhân khoa học về toán học và kinh tế của Đại học Michigan.