Nate Wade trở thành nhân viên đầu tư tại McKnight Foundation vào năm 2019, bao gồm khoản tài trợ trị giá 2,2 tỷ USD, bao gồm cam kết 10% để đầu tư tác động. Wade cung cấp phân tích chiến lược của danh mục đầu tư, làm việc trực tiếp với các nhà quản lý quỹ, ủy ban đầu tư của hội đồng quản trị và cố vấn đầu tư. Wade đang xây dựng chương trình đầu tư tư nhân trực tiếp của Quỹ và giúp mở rộng sang các loại tài sản mới.

Kể từ khi gia nhập Quỹ vào năm 2014 với tư cách là nhà phân tích đầu tư, Wade đã trở thành công cụ thúc đẩy môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và tích hợp tác động thông qua tài trợ. Kể từ năm 2019, một trong ba đô la đầu tư được liên kết với nhiệm vụ của McKnight. Trước McKnight, Wade làm chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp cho Target trong bảy năm, tập trung vào các phòng khám y tế tại cửa hàng, quản lý chuỗi cung ứng, tìm nguồn cung ứng vải và các lĩnh vực khác.

Wade có bằng thạc sĩ tài chính tại Đại học Georgetown và bằng cử nhân toán học và kinh tế tại Đại học Michigan.