Sacha-Rose Phillips gia nhập McKnight với tư cách là nhân viên chương trình của chương trình Khí hậu & Năng lượng Trung Tây vào tháng 11 năm 2022. Với vai trò này, cô giám sát và phát triển các danh mục tài trợ quan trọng hỗ trợ nỗ lực xây dựng quyền lực thông qua quan hệ đối tác, điều chỉnh các mục tiêu về khí hậu và công bằng của McKnight để thúc đẩy các giải pháp đến cuộc khủng hoảng khí hậu.

Sacha-Rose là một nhà thực thi chính sách và công lý năng lượng chuyên về điện khí hóa giao thông vận tải, tiếp cận năng lượng nông thôn và phát triển cộng đồng. Gần đây nhất, cô làm việc cho Quỹ Bảo vệ Môi trường (EDF) để thiết kế và thực hiện các chiến lược chính sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu và các chương trình về giao thông vận tải, năng lượng, khí hậu và khả năng phục hồi ven biển ở New York. Cô cũng điều phối sự tham gia của nhóm Các vấn đề Tiểu bang New York của EDF với những người ủng hộ, tổ chức công bằng môi trường, quan chức chính phủ và những người ra quyết định quan trọng khác. Một sáng kiến quan trọng mà cô ấy đã lãnh đạo khi còn ở EDF là một dự án nghiên cứu thiết kế khuyến khích nhằm tăng khả năng tiếp cận các phương tiện hạng trung và hạng nặng không khí thải cho các doanh nghiệp vận tải hàng hóa nhỏ, chủ sở hữu đội xe da màu và đội xe hoạt động trong các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn.

Trước khi làm việc tại EDF, Sacha đã làm việc với tư cách là cố vấn chương trình của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), nơi cô đã cho các cơ quan và tổ chức chính phủ ở Jamaica, Bahamas, Quần đảo Turks Caicos và Belize mượn chuyên môn của mình để phát triển xe điện, khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi khí hậu và các chương trình tài chính xanh.

Sacha-Rose vừa có bằng thạc sĩ khoa học về môi trường và tính bền vững vừa là thạc sĩ chính sách công của Đại học Michigan. Trong thời gian học ở đó, cô đã tiến hành nghiên cứu về tình trạng nghèo đói và khả năng tiếp cận năng lượng, đồng thời phục vụ với tư cách là chuyên gia về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập cho Trường Thông tin phục vụ hơn 1.500 sinh viên, nhân viên và giảng viên. Sacha cũng có bằng đại học về nghiên cứu môi trường từ Đại học Carleton, nơi cô là người nhận Giải thưởng David Field 2017 cho sự khéo léo. Cô ấy là thành viên nghiên cứu của Mellon Mays (2015), thành viên của NPR 'How I Build This' (2018) và là cựu sinh viên của Chương trình nghiên cứu sinh môi trường của Hiệp hội các nhà tài trợ môi trường. Sinh ra và lớn lên ở Jamaica, Sacha-Rose thích đi du lịch cùng bạn bè và gia đình, đi bộ đường dài và tìm hiểu một cuốn sách hay.