Trisha Harms gia nhập McKnight Foundation vào tháng 2 năm 2023 với tư cách là nhân viên truyền thông cấp cao sau hơn một thập kỷ làm việc trong lĩnh vực truyền thông chiến lược cho các chiến dịch chính trị, vận động và tổ chức. Cô đặc biệt đam mê sử dụng cách kể chuyện, chiến lược kể chuyện và đổi mới kỹ thuật số để thúc đẩy công lý và bình đẳng.

Gần đây nhất, cô là giám đốc truyền thông tại TakeAction Minnesota, một tổ chức hoạt động nhằm xây dựng một nền dân chủ công bằng, lấy con người làm trung tâm ở Minnesota thông qua hoạt động tổ chức cấp cơ sở. Trước đây cô từng làm điều phối viên truyền thông toàn tiểu bang tại Hội đồng AFSCME 5, công đoàn khu vực công lớn nhất của Minnesota.

Trisha vinh dự được phục vụ với tư cách là giảng viên cộng đồng tại Đại học Metro State, nơi cô giảng dạy các chiến dịch kỹ thuật số nhằm thay đổi xã hội tại Khoa Lãnh đạo Công và Phi lợi nhuận. Cô có bằng cử nhân nghệ thuật về tiếng Anh và Nghiên cứu Phụ nữ tại Đại học Hamline và bằng Thạc sĩ về Vận động và Lãnh đạo Chính trị tại Đại học Minnesota ở Duluth.