ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ຜົນກະທົບຕໍ່ການລົງທຶນ

ເປົ້າຫມາຍການລົງທຶນດ້ານຜົນກະທົບ: ການລົງທຶນຂອງພວກເຮົາໃນວິທີທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການເງິນ, ໂຄງການແລະການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາປະຕິບັດເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນ, ຜູ້ບໍລິໂພກສິນຄ້າທາງດ້ານການເງິນ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫລາດເພື່ອກ້າວຫນ້າແລະສ້າງເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການ.

McKnight's ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ ໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອປັບປຸງຊັບພະຍາກອນຂອງມູນນິທິເພື່ອສ້າງແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນສັງຄົມ, ເສດຖະກິດແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຍືນຍົງ.

ການລົງທຶນຜົນກະທົບແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ຈະເຮັດວຽກຕໍ່ເປົ້າຫມາຍນີ້.

ພື້ນຖານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແຈກຢາຍ 5% ຂອງມູນຄ່າຊັບສິນລົງທຶນໃນແຕ່ລະປີເພື່ອຈຸດປະສົງເພື່ອການກຸສົນແລະການບໍລິຫານ. ການລົງທຶນທີ່ມີຜົນກະທົບແມ່ນໂອກາດທີ່ຈະນໍາໃຊ້ອັດຕາສ່ວນ 95% ຕໍ່ເງິນໂດລາອື່ນໆເພື່ອສົ່ງເສີມການແກ້ໄຂເຊັ່ນ: ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບພະລັງງານທີ່ສະອາດແລະທີ່ພັກອາໄສທີ່ເຫມາະສົມ. ດ້ວຍວິທີການລົງທຶນໃນສະຕະວັດທີ 21 ນີ້, ພວກເຮົາຂະຫຍາຍຜົນກະທົບທີ່ເພິ່ງພໍໃຈຂອງພວກເຮົາແລະການຄຸ້ມຄອງຂອງພວກເຮົາ.

ດາວໂຫລດຄໍາຖະແຫຼງການນະໂຍບາຍການລົງທຶນຂອງ McKnight

ຜົນກະທົບຕໍ່ການລົງທຶນ

at a Glance

24

ການລົງທຶນ

21

ນັກລົງທຶນ

$589M

ລວມເງິນລົງທຶນ

"ຂະແຫນງການສັງຄົມກໍາລັງນັ່ງຢູ່ໃນຫລາຍພັນລ້ານດອນລາໃນກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ແລະເງິນທຶນທຸກສະຫນອງໂອກາດທັນທີແລະມີອໍານາດທີ່ຈະກ້າວຫນ້າໃນອະນາຄົດທີ່ມີຄາບອນຫນ້ອຍລົງ."

   -KATE WOLFORD, ປະທານປະເທດແລະ TED STARYK, ສະມາຊິກສະພາບໍລິ

source: Stanford Social Innovation Review

ພາສາລາວ