រំលងទៅមាតិកា
2 នាទីអាន

ទន្លេដែលមានសុខភាពល្អនាំឱ្យមានសហគមន៍ដែលមានសុខភាពល្អ

បណ្តាញទន្លេអន្តរជាតិ

ការងាររបស់ទន្លេអន្តរជាតិគឺជាចំណុចស្នូលនៃការតស៊ូសាកលលោកដើម្បីការពារទន្លេនិងសិទ្ធិរបស់សហគមន៍។ ពួកគេធ្វើការជាមួយបណ្តាញអន្តរជាតិនៃអ្នករងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់អង្គការមូលដ្ឋានអ្នកបរិស្ថានអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកដទៃទៀតដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តបញ្ឈប់គម្រោងទន្លេដែលកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញនិងលើកកម្ពស់ជម្រើសល្អ ៗ ។ អង្គការទន្លេអន្តរជាតិស្វែងរកពិភពលោកដែលមានទន្លេល្អនិងសិទ្ធិរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានត្រូវបានគេវាយតម្លៃនិងការពារ។ ការផ្តោតអារម្មណ៍នៃការងាររបស់ពួកគេគឺនៅអាមេរិកឡាទីនអាស៊ីនិងអាហ្រ្វិក។ នៅក្នុងកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ McKnight នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គការទន្លេអន្តរជាតិបានទទួលមូលនិធិពីគម្រោងសម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេនៅលើទន្លេមេគង្គ។

ទន្លេមេគង្គគាំទ្រដល់ជីវិតមនុស្សជាង 60 លាននាក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ក្នុងនាមជានេសាទត្រីទឹកសាបធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកវាផ្តល់សន្តិសុខស្បៀងនិងប្រភពប្រូតេអ៊ីនសំខាន់។ វាលស្រែកសិកម្មនិងស្រែដែលមានផលិតភាពខ្ពស់នៃតំបន់លិចទឹកនិងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គពឹងផ្អែកលើសារធាតុចិញ្ចឹមដែលទន្លេដឹកមកពីភាគខាងជើង។ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងបួនប្រទេសឡាវថៃនិងវៀតណាមកំពុងមានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គីសនីធំ ៗ ចំនួន 11 នៅទូទាំងទន្លេមេគង្គដែលនឹងគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហាររបស់មនុស្សជាង 2 លាននាក់។ អង្គការទន្លេអន្តរជាតិបានជួយដឹកនាំចលនាសង្គមស៊ីវិលដែលហៅថាអង្គការ Save the Mekong Coalition ដែលបានលើកទឹកចិត្តឱ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់បោះបង់ចោលគំរោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គ។ ដើម្បីធ្វើបែបនេះក្រុមចម្រុះនេះបានធ្វើការដើម្បីលើកកំពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់និងបានជូនដំណឹងទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសទាំងបួនអំពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ទាំងនេះ។

ជាអកុសលនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2012 ទោះបីជាមានការរិះគន់យូរអង្វែងនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការនានាដូចជាអង្គការទន្លេអន្តរជាតិអង្គការអាជ្ញ័យនៅឡាវនិងកម្ពុជាបានយល់ព្រមលើការសាងសង់ទំនប់សាយ៉ាបូរីនិងទំនប់សេសាន 2 ។ ការសាងសង់ទំនប់ទាំងនេះនឹងគំរាមកំហែងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដែលពឹងផ្អែកលើសុខភាពនិងសុចរិតភាពរបស់ប្រជាជនត្រីនៅទន្លេមេគង្គ។

ប្រធានបទ: កិច្ចសហការជាសកលសម្រាប់ប្រព័ន្ធអាហារធន់, អាស៊ី​អា​គ្នេ​យ៏

ខែវិច្ឆិកា 2012

ភាសាខ្មែរ