Bỏ qua nội dung
2 đọc tối thiểu

Dòng sông lành mạnh dẫn đến cộng đồng khỏe mạnh

Mạng lưới sông quốc tế

Công trình của International Rivers là trung tâm của cuộc đấu tranh toàn cầu để bảo vệ các dòng sông và quyền của cộng đồng. Họ làm việc với một mạng lưới quốc tế gồm những người bị ảnh hưởng bởi đập, các tổ chức cơ sở, các nhà bảo vệ môi trường, những người ủng hộ nhân quyền và những người khác cam kết ngăn chặn các dự án sông phá hoại và thúc đẩy các lựa chọn tốt hơn. International Rivers tìm kiếm một thế giới nơi những dòng sông lành mạnh và quyền của cộng đồng địa phương được coi trọng và bảo vệ. Trọng tâm công việc của họ là ở Châu Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Phi. Trong chương trình Đông Nam Á của McKnight, International Rivers đã nhận được tài trợ dự án cho công việc của họ trên sông Mê Kông.

Sông Mê Kông hỗ trợ cuộc sống của hơn 60 triệu người ở Đông Nam Á. Là nghề cá nội địa lớn nhất thế giới, nó cung cấp an ninh lương thực và một nguồn protein quan trọng. Các cánh đồng nông nghiệp và lúa có năng suất cao của vùng đồng bằng và đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào các chất dinh dưỡng mà dòng sông vận chuyển xuống từ phía bắc. Bốn chính phủ Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đang lên kế hoạch xây dựng mười một con đập lớn qua sông Mê Kông sẽ đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực của hơn hai triệu người. International Rivers đã giúp lãnh đạo một phong trào xã hội dân sự, được gọi là Liên minh Save Mekong, nơi đã khuyến khích chính phủ của khu vực từ bỏ kế hoạch xây dựng các đập thủy điện dọc theo sông Mê Kông. Để làm điều này, liên minh đã làm việc để nâng cao nhận thức cộng đồng về các tác động của đập và đã thông báo cho các quan chức chính phủ ở cả bốn quốc gia về tác động của những con đập này.

Thật không may, vào tháng 11 năm 2012 - bất chấp sự chỉ trích và nỗ lực lâu dài của các tổ chức như International Rivers - các cơ quan quản lý ở Lào và Campuchia đã phê duyệt, tương ứng, việc xây dựng đập Xayaburi và Lower Sesan 2. Việc xây dựng những con đập này sẽ đe dọa sinh kế của hàng trăm ngàn người sống dựa vào sự lành mạnh và toàn vẹn của quần thể cá sông Mê Kông.

Đề tài: Hợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi, Đông Nam Á

Tháng Mười Một 2012

Tiếng Việt