នៅចុងឆ្នាំ ២០១៨ ដែលមិនមែនជារដ្ឋនៅទូទាំងរដ្ឋ ក្រុមការងារផ្នែកលំនៅដ្ឋានរបស់មីនីសូតា បានបង្កើតគោលដៅរយៈពេលវែងចំនួនប្រាំមួយនិងអនុសាសន៍គាំទ្រដើម្បីធានាថាអ្នករាល់គ្នាមានកន្លែងរស់នៅ។ មីនណេសស្តិនកំពុងធ្វើការដើម្បីពង្រីកនិងការពារនូវស្តុកផ្ទះដែលមានតំលៃសមរម្យនិងចម្រុះនៅក្នុងសហគមន៍នានាទូទាំងរដ្ឋ។ ឆន្ទៈនយោបាយនិងភាពប៉ិនប្រសប់ឆ្លងវិស័យមានដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធមួយដែលដំណើរការ។ ប័ណ្ណពិន្ទុលំនៅដ្ឋានទូទាំងរដ្ឋនេះ ទ្វារខាងមុខរបស់វិបុលភាព វាយតម្លៃទិន្នន័យដើម្បីសម្គាល់វឌ្ឍនភាពទូទៅរបស់មីនីសូតានៅលើគោលដៅស្នូលទាំង ៦ ដែលបានកំណត់ដោយក្រុមការងារផ្ទះនៅមីនីសូតា។ វាក៏គូសបញ្ជាក់អំពីនិន្នាការដែលកំពុងរីកចម្រើននិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីគួរឱ្យរំភើបដែលមិនទាន់ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងទិន្នន័យធំ។

ប័ណ្ណសម្គាល់គេហដ្ឋានរបស់មីនីសូតាឆ្នាំ ២០២១ (ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០)

នេះជាកំណែពេញលេញនៃប័ណ្ណពិន្ទុលំនៅដ្ឋានរបស់មីនីសូតានៅឆ្នាំ ២០២១ - ចុចដើម្បីទាញយកនៅទីនេះ.

នេះជាកំណែខ្លីជាងនៃប័ណ្ណពិន្ទុផ្ទះរបស់មីនីសូតានៅឆ្នាំ ២០២១ - ចុចដើម្បីទាញយកនៅទីនេះ.

សូមទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបណ្ណផ្សាយប័ណ្ណពិន្ទុផ្ទះនៅមីនីសូតាថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២១ - ចុចត្រង់នេះដើម្បីមើល.

ប័ណ្ណពិន្ទុគេហដ្ឋានរបស់មីនីសូតាឆ្នាំ ២០២០ (ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០)

នេះជាកំណែពេញលេញនៃប័ណ្ណពិន្ទុផ្ទះរបស់មីនីសូតានៅឆ្នាំ ២០២០ - ចុចដើម្បីទាញយកនៅទីនេះ។

នេះជាកំណែខ្លីជាងនៃប័ណ្ណពិន្ទុផ្ទះរបស់មីនីសូតានៅឆ្នាំ ២០២០ - ចុចដើម្បីទាញយកនៅទីនេះ.