ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ກອງທຶນມວຍ McKnight ສໍາລັບວິທະຍາສາດສາສະຫນາ

ເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການ: ນໍາເອົາວິທະຍາສາດໃຫ້ໃກ້ຊິດກັບມື້ທີ່ພະຍາດຂອງສະຫມອງແລະພຶດຕິກໍາສາມາດຖືກກວດຫາຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປ້ອງກັນແລະປິ່ນປົວ.

The McKnight Endowment Fund for Neuroscience is an independent charitable organization, established by the McKnight Foundation, that supports innovative research through two competitive annual awards that seek out investigators whose research shows promise in bringing society closer to preventing, treating, and curing many devastating diseases. Research supported by the Endowment Fund has furthered understanding of such impairments as Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, multiple sclerosis, spinal cord injuries, and many others.

ພວກເຮົາສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເລີດໂດຍການເພີ່ມການລວມເອົາການຄັດເລືອກຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນຂອງພວກເຮົາ, ຍອມຮັບວ່າວິທະຍາສາດທີ່ດີທີ່ສຸດມາຈາກການຮັບເອົາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄວາມຄິດເຫັນແລະທັດສະນະ.

The Endowment Fund for Neuroscience administers two awards. For information on each award—including application deadlines, eligibility requirements, past recipients, and other details—follow the links below.

ພາສາລາວ