ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ກອງທຶນມວຍ McKnight ສໍາລັບວິທະຍາສາດສາສະຫນາ

ເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການ: ນໍາເອົາວິທະຍາສາດໃຫ້ໃກ້ຊິດກັບມື້ທີ່ພະຍາດຂອງສະຫມອງແລະພຶດຕິກໍາສາມາດຖືກກວດຫາຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປ້ອງກັນແລະປິ່ນປົວ.

ກອງທຶນ McKnight Endowment ສໍາລັບວິທະຍາສາດສາສະຫນາແມ່ນອົງການການກຸສົນເປັນເອກະລາດ, ສ້າງຂຶ້ນໂດຍກອງທຶນ McKnight, ເຊິ່ງເຮັດວຽກເພື່ອນໍາເອົາວິທະຍາສາດໃກ້ຊິດກັບມື້ທີ່ພະຍາດຂອງສະຫມອງແລະພຶດຕິກໍາສາມາດຖືກກວດຫາ, ປ້ອງກັນແລະປິ່ນປົວຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນຄວ້າແບບໃຫມ່ໂດຍຜ່ານສາມລາງວັນປະຈໍາປີທີ່ມີການແຂ່ງຂັນທີ່ຊອກຫາຜູ້ສືບສວນທີ່ມີການຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການເຮັດໃຫ້ສັງຄົມໃກ້ຊິດກັບການປ້ອງກັນ, ປິ່ນປົວແລະປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ຮ້າຍກາດຫຼາຍ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໄດ້ເພີ້ມຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມບົກຜ່ອງດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ: ພະຍາດ Alzheimer, ພະຍາດ Parkinson, ໂລກຫລອດເລືອດສະຫລາຍ, ການບາດເຈັບສາຍຄໍແລະຫຼາຍໆຄົນ.

ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າສໍາລັບວິທະຍາສາດສາມາດຄຸ້ມຄອງສາມລາງວັນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຕ່ລະລາຍການ, ເຊິ່ງລວມມີກໍານົດເວລາການນໍາໃຊ້, ເງື່ອນໄຂການມີສິດໄດ້ຮັບ, ຜູ້ຮັບຜ່ານມາ, ແລະລາຍລະອຽດອື່ນໆ - ຕິດຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ພາສາລາວ