Bỏ qua nội dung

Phòng trưng bày Cynthia Binger Boynton

Phòng trưng bày Cynthia Binger Boynton trong sảnh McKnight cung cấp các triển lãm xoay để chiếu sáng các khía cạnh của các khu vực chương trình trên phạm vi rộng của Quỹ.


Đang xem

Truyền cảm hứng: Một cái nhìn bên trong Bộ sưu tập nghệ thuật nền tảng McKnight

Cynthia Binger Boynton Gallery

Trong vài thập kỷ qua, Quỹ McKnight đã xây dựng một bộ sưu tập nghệ thuật phi thường được tạo ra bởi các cựu Nghệ sĩ McKnight, những người khác được sản xuất bởi các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, và một số được ủy thác cho các mục đích cụ thể. Từ tranh vẽ, ảnh cho đến tác phẩm đa phương tiện, bộ sưu tập thật tuyệt vời về chiều rộng và chiều sâu của nó.

This artwork is on display throughout the three floors of the McKnight Foundation offices where staff work. Through this special exhibit, we are pleased to share this private collection with more of our guests in a public gallery space. We hope you will enjoy the rich and varied artwork as much as we do. Please stop back from time to time as what’s on view changes.

Tiếng Việt