Bỏ qua nội dung

Nhân viên và hội đồng quản trị

Xin lưu ý: Do Covid-19, nhân viên của chúng tôi làm việc từ xa và có thể liên lạc qua email.

Bảng

Dana Anderson

Nhà văn / Biên tập viên
Nhà giáo dục

Anne Binger

Thành viên trong gia đình

Erika L. Binger

Thành viên trong gia đình
Người sáng lập và Exec. Giám đốc, thể thao V3

Meghan Binger Brown

Thành viên trong gia đình
Doanh nhân

Phyllis Goff

Chủ tịch quá khứ ngay lập tức, Hội đồng lịch sử bang Minnesota
Thành viên hội đồng quản trị, Quỹ Mardag

Perry Moriearty

Phó giáo sư luật, Đại học Minnesota

Luther Ragin, Jr.

Thành viên hội đồng quản trị, cố vấn từ thiện Rockefeller
Thành viên Hội đồng quản trị, Quỹ tái đầu tư cộng đồng

Roger ngồi

CEO và Giám đốc đầu tư toàn cầu, Hiệp hội đầu tư Sit

Noa Staryk

Thành viên trong gia đình
Doanh nhân
Đối tác, quản lý CNote

Ted Staryk

Thành viên trong gia đình
Doanh nhân
Đối tác, quản lý CNote

Kathy Tunheim

Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành, Tunheim Partners

Cán bộ công ty

Noa Staryk

Hội đồng quản trị

Phyllis Goff

Phó Chủ tịch

Erika L. Binger

Thủ quỹ

Ted Staryk

Trợ lý thủ quỹ

Tiếng Việt