Bỏ qua nội dung

Tìm kiếm tài trợ của chúng tôi

Phạm vi ngày

Cơ sở dữ liệu tài trợ của chúng tôi có tính năng tổ chức từ năm năm qua. Nó được cập nhật hàng quý khoảng một tháng sau khi hội đồng quản trị phê duyệt.

Vui lòng chọn một phạm vi ngày hoàn chỉnh để xem kết quả tìm kiếm của bạn.

Đang hiển thị 551 - 600 của 736 người được cấp phù hợp

Trung tâm nghệ thuật Rochester

10 Ban choS

Xem trang web

Hoa Kỳ

$105,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$75,000
2016
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$75,000
2014
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$75,000
2012
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$25,000
2011
Nghệ thuật & Văn hóa
for program support of an exhibition and catalog featuring the 2011 McKnight Artist Fellowships for Photographers awardees
$75,000
2010
Nghệ thuật & Văn hóa
for a visual arts center
$75,000
2008
Nghệ thuật & Văn hóa
for a visual arts center
$75,000
2006
Nghệ thuật & Văn hóa
for a visual arts center
$15,000
2004
Nghệ thuật & Văn hóa
To develop a strategic plan for a visual arts center
$70,000
2004
Nghệ thuật & Văn hóa
For a visual arts center

Quỹ gia đình Rockefeller

7 Ban choS

Xem trang web

New York, NY

$355,000
2019
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ Quỹ chuyển đổi công bằng và thúc đẩy phát triển kinh tế trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi than đá ở Trung Tây
$355,000
2017
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ Quỹ chuyển đổi công bằng để giúp các cộng đồng vùng Trung Tây bị ảnh hưởng bởi than chuyển sang nền kinh tế năng lượng mới
$75,000
2016
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để được hỗ trợ cho các cộng đồng nhà máy điện ở Trung Tây đang trải qua quá trình chuyển đổi thông qua Quỹ chuyển đổi
$2,125,000
2015
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ hành động về chính sách năng lượng và khí hậu vùng Trung Tây thông qua Mạng lưới RE-AMP
$5,000,000
2013
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
to support RE-AMP efforts to promote policies that combat global warming
$4,225,000
2010
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
to support RE-AMP efforts to promote policies that combat global warming
$2,000,000
2008
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
to support RE-AMP efforts to promote policies that combat global warming

Cố vấn từ thiện Rockefeller

5 Ban choS

Xem trang web

New York, NY

$355,000
2021
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để tạo cơ hội kinh tế trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế than đang thay đổi ở Trung Tây
$2,000,000
2018
Tài trợ khác
để hỗ trợ dự án cho ArtPlace America, đầu tư vào thực tiễn địa phương và nhúng dấu vị trí sáng tạo trong một số lĩnh vực phát triển cộng đồng ở Minnesota
$2,000,000
2016
Tài trợ khác
để hỗ trợ ArtPlace America, cho các dự án phát triển cộng đồng và phát triển cộng đồng của các nghệ sĩ hoặc tổ chức nghệ thuật ở Minnesota
$2,000,000
2014
Tài trợ khác
để hỗ trợ các dự án ArtPlace America ở Minnesota, mang lại lợi ích cho các tổ chức nghệ thuật và nghệ sĩ
$2,000,000
2012
Nghệ thuật & Văn hóa
for ArtPlace grants directed to Minnesota organizations

Học viện núi đá

3 Ban choS

Xem trang web

Đá cuội, CO

$50,000
2021
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để đẩy nhanh quá trình ngừng hoạt động nhà máy than của các công ty hợp tác và mở rộng đầu tư vào năng lượng sạch ở Trung Tây
$50,000
2020
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để giúp các hợp tác xã tiện ích ở Minnesota và các bang lân cận chuyển đổi khỏi sản xuất bằng nhiệt điện than một cách hiệu quả và công bằng
$100,000
2019
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ các tiện ích hợp tác của bang Minnesota trong quá trình chuyển đổi hiệu quả và công bằng từ than sang năng lượng sạch

Quỹ tín thác cộng đồng Rondo

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$25,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
cho Dự án Chuyển đổi và Cố vấn Giám đốc Điều hành
$120,000
2016
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ Quỹ tín thác nhà đất và thương mại Selby-Milton-Victoria

Đại học Rongo

3 Ban choS

Xem trang web

Rongo, Kenya

$350,000
2020
Quốc tế
Chuyển đổi hệ thống canh tác dựa vào lúa miến ở miền đông và miền tây Kenya thông qua thâm canh sinh thái nông nghiệp
$450,000
2017
Quốc tế
Nâng cao sinh kế của nông dân sản xuất nhỏ ở Tây và Đông Kenya thông qua tăng cường sinh thái nông nghiệp với các biện pháp can thiệp dựa vào lúa miến
$475,000
2014
Quốc tế
cho dự án, cải thiện an ninh lương thực và sinh kế ở Đông Phi bằng cách sử dụng nhiều loại cây trồng lúa miến chịu nhiều áp lực

Rosy Simas Danse

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$100,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$60,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Lợi thế nông thôn

9 Ban choS

Xem trang web

Fairmont, MN

$90,000
2017
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$180,000
2015
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$20,000
2014
sông Mississippi
để phát triển quan hệ đối tác công tư làm giảm tác động của nitrat trong sản xuất khoai tây ở Trung tâm Minnesota
$200,000
2013
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$15,000
2012
sông Mississippi
for developing and assessing educational materials for pilot agricultural water quality workshops in Minnesota
$75,000
2010
sông Mississippi
for a communications initiative to advance perennial crops
$300,000
2010
sông Mississippi
to advance the 3rd crop initiative
$270,000
2007
sông Mississippi
to advance alternative agricultural crops in southern Minnesota
$100,000
2004
sông Mississippi
To advance alternative agricultural crops in southern Minnesota

Liên minh năng lượng tái tạo nông thôn

3 Ban choS

$130,000
2017
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
khám phá tính khả thi của mô hình tài chính năng lượng mặt trời thu nhập thấp dựa trên liên kết tác động xã hội
$75,000
2016
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ giai đoạn tiếp theo của việc phát triển một dự án trình diễn năng lượng mặt trời cộng đồng cho Minnesotans nông thôn thu nhập thấp: Solar Solar cho hành động cộng đồng
$170,000
2014
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ lập kế hoạch và phát triển dự án trình diễn năng lượng mặt trời cộng đồng cho các cơ quan hành động cộng đồng nông thôn có thu nhập thấp ở tiểu bang Minnesota

Tạp chí Sahan

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$300,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$75,000
2019
Tài trợ khác
để được hỗ trợ điều hành chung

Quỹ Saint Paul và Minnesota

39 Ban choS

Xem trang web

Thánh Paul, MN

$100,000
2021
Tài trợ khác
để xây dựng Vườn Hòa bình Cộng đồng Philando Castile quy mô lớn, được thành lập bởi các thành viên cộng đồng, những người đặt nghệ thuật và hoa trong không gian sau cái chết của một sĩ quan cảnh sát Philando vào năm 2016
$150,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để hỗ trợ Nhóm các nhà tài trợ phía đông
$150,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
hoặc Thí điểm Sự thịnh vượng của Nhân dân, một dự án chứng minh thu nhập được đảm bảo ở Thành phố Saint Paul
$50,000
2020
Tài trợ khác
đóng góp vào Quỹ MN cho người vô gia cư 2020
$10,000
2020
Vùng & Cộng đồng
để thúc đẩy nhu cầu cộng đồng kịp thời
$100,000
2020
Tài trợ khác
để hỗ trợ Quỹ phục hồi thảm họa từ thiện Minnesota cho phản ứng COVID-19 và nhắm mục tiêu đến Tổ chức Sáng kiến Minnesota
$150,000
2019
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ giao thông bền vững và phân tích chương trình và chính sách môi trường được xây dựng (bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và nỗ lực truyền thông) nhằm cải thiện khả năng tiếp cận, khả năng chi trả và khả năng phục hồi khí hậu ở Minnesota
$500,000
2019
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ chương trình, xây dựng Văn phòng Trao quyền Tài chính, Mạng Khả năng Tài chính và CollegeBound Saint Paul, một nỗ lực mới của Chính quyền Carter tại St. Paul
$300,000
2019
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ Nhóm các nhà tài trợ phía đông
$75,000
2018
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ thực hiện các Khu cơ hội liên bang được ban hành gần đây để thu hút vốn tư nhân mới vào các vùng điều tra nghèo đói được chỉ định trong MSP
$500,000
2018
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ các sáng kiến của Dự án Itasca nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế khu vực và chất lượng cuộc sống công bằng, và hỗ trợ mở rộng đội ngũ CEO DEI
$150,000
2018
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ Nhóm các nhà tài trợ phía đông
$530,000
2017
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ Mạng lưới Đổi mới Lực lượng lao động tại St. St. Paul, một hợp tác từ thiện với nhiệm vụ là tăng đáng kể số lượng người trưởng thành kiếm tiền lương duy trì gia đình, đặc biệt là người da màu
$150,000
2017
Vùng & Cộng đồng
Để hỗ trợ Nhóm Nhà tài trợ East Side
$70,000
2016
Vùng & Cộng đồng
cải cách một cơ quan quản trị khu vực và kế hoạch chiến lược để hướng dẫn phát triển lực lượng lao động khu vực theo các thông số hiệu suất liên bang mới
$200,000
2016
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ các sáng kiến của Dự án Itasca nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế khu vực và chất lượng cuộc sống, và mở rộng thịnh vượng cho tất cả mọi người
$250,000
2015
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ tính bền vững và quyền truy cập vào Wanted Analytics như một công cụ phát triển lực lượng lao động cung cấp thông tin việc làm theo thời gian thực để thông báo thêm các quyết định định hướng thị trường và thay đổi hệ thống kịp thời
$500,000
2015
Vùng & Cộng đồng
để tài trợ cho Mạng lưới đổi mới lực lượng lao động khu vực Minneapolis Saint Paul (MSPWin), một hợp tác từ thiện với nhiệm vụ là tăng đáng kể số lượng người trưởng thành kiếm tiền lương duy trì gia đình, đặc biệt là nhắm vào những người da màu
$22,000
2014
Vùng & Cộng đồng
hỗ trợ truyền thông giáo dục hiệu quả vào phiên lập pháp 2015
$250,000
2014
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ Dự án Itasca tăng tốc xây dựng Mạng lưới Giao thông của khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế công bằng trong khu vực
$150,000
2014
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ các chiến lược cạnh tranh kinh tế công bằng trong khu vực tại Minneapolis / St. Paul khu vực thông qua quan hệ đối tác cho cơ hội khu vực
$75,000
2013
Vùng & Cộng đồng
to support next phase of Itasca's Transportation/Transit ROI work
$575,000
2013
Vùng & Cộng đồng
to support the Central Corridor Funders Collaborative for its final phase of work
$750,000
2013
Vùng & Cộng đồng
to make a catalytic investment in the new Twin Cities Workforce Innovation Network to support start-up operations and help seed the Network’s Innovation Fund
$200,000
2012
Vùng & Cộng đồng
to support the development of the Central Corridor Anchor Partnership
$300,000
2012
Vùng & Cộng đồng
to support Itasca Project initiatives to enhance regional economic competitiveness and quality of life
$850,000
2010
Vùng & Cộng đồng
to support the Central Corridor Funders Collaborative and its Catalyst Fund
$350,000
2010
Vùng & Cộng đồng
to support the Itasca Project's initiatives to enhance regional economic competitiveness, including transportation, transit, and quality of life
$400,000
2008
Vùng & Cộng đồng
for the Itasca Project initiatives to build financial literacy and address regional socio-economic disparities
$600,000
2007
Nghệ thuật & Văn hóa
to support Arts LAB II
$1,575,000
2007
Vùng & Cộng đồng
to support two projects, the Central Corridor Funders Collaborative and Learning Network, and the Catalyst Fund
$175,000
2007
Trẻ em & Gia đình
for the Itasca Project initiative to support the strategic redirection of the Minneapolis Public Schools
$375,000
2007
Trẻ em & Gia đình
for the Community Sharing Fund, an emergency assistance service for people in the east metro area
$200,000
2006
Vùng & Cộng đồng
to support efforts of the Itasca Project to address regional economic disparities
$30,000
2005
Trẻ em & Gia đình
to support the Credit Card Project's work with immigrant communities and the successful use of credit cards
$350,000
2005
Vùng & Cộng đồng
to support the Itasca Project's efforts to address critical regional economic and quality of life issues while building a new foundation of civic leadership for the Twin Cities
$500,000
2005
Vùng & Cộng đồng
to support the Itasca Project's efforts to address critical regional economic and quality of life issues while building a new foundation of civic leadership for the Twin Cities
$600,000
2004
Trẻ em & Gia đình
For a fund to support refugee resettlement and their anchor family hosts
$300,000
2004
Trẻ em & Gia đình
For the Community Sharing Fund, an emergency assistance service for people in the east metro area

Múa ba lê Saint Paul

3 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$15,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$30,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$30,000
2016
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ công việc mới cho công ty

Hiệp hội dàn nhạc thính phòng Saint Paul

9 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$120,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$120,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$120,000
2015
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$120,000
2013
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$150,000
2011
Nghệ thuật & Văn hóa
to underwrite the SPCO's permanent lowering of ticket prices at the Ordway Center for Performing Arts and Ted Mann Concert Hall beginning in the 2010-11, 2011-12, and 2012-13 seasons
$160,000
2009
Nghệ thuật & Văn hóa
for a chamber orchestra
$300,000
2006
Nghệ thuật & Văn hóa
for a chamber orchestra
$50,000
2005
Nghệ thuật & Văn hóa
to support the Neighborhood Series ticket repricing initiative
$80,000
2005
Nghệ thuật & Văn hóa
for a chamber orchestra

Liên minh trung tâm thành phố Saint Paul

1 Ban cho

Thánh Phaolô, MN

$110,000
2020
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung

Mạng lưới khu phố Saint Paul

10 Ban choS

$60,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
to support Doc U, a program where emergent media artists from underserved communities learn how to craft a story, use a camera, edit and then share a completed documentary film short that is screened to a public audience and broadcast on SPNN channels
$50,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để đưa ra một lộ trình phát triển nghệ thuật, hợp tác và một cộng đồng toàn diện và sôi động hơn
$40,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ Doc U cho các nhà làm phim tài liệu đa dạng
$30,000
2016
Nghệ thuật & Văn hóa
để thúc đẩy SPNN: Truyền thông thế hệ tiếp theo, Tiếng nói và Sáng kiến Khuôn viên Sáng tạo cho các nghệ sĩ truyền thông ở Minnesota
$30,000
2015
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ Doc U, một chương trình phim tài liệu chuyên sâu dành cho các nhà làm phim ở Minnesota
$15,000
2014
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ Doc U, một chương trình làm phim tài liệu chuyên sâu
$35,000
2011
Trẻ em & Gia đình
for continued program support of Youth Intern Program and Set It Up
$90,000
2008
Trẻ em & Gia đình
for after-school and summer media programs for youth in St. Paul
$25,000
2006
Trẻ em & Gia đình
for a summer media training, mentorship, and employment program for youth
$12,500
2005
Trẻ em & Gia đình
for a summer media training, mentorship, and employment program for youth

Công viên giải trí và bảo tồn Saint Paul

1 Ban cho

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$150,000
2019
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung

Tổng công ty Saint Paul Riverfront

10 Ban choS

Xem trang web

Thánh Paul, MN

$237,000
2017
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung
$225,000
2015
Vùng & Cộng đồng
cho hỗ trợ điều hành chung, và để tài trợ dự án hỗ trợ và cho phép lãnh đạo trong chương trình nghị sự về khu vực, bao gồm nhưng không giới hạn ở St. Paul và khu vực tàu điện ngầm phía đông
$25,000
2013
Vùng & Cộng đồng
to host a yearlong, four-part series on Next Generation Cities, featuring internationally recognized speakers to inform and inspire residents, public officials, and diverse stakeholders on urban design and innovation for great city building
$250,000
2013
Vùng & Cộng đồng
for general operating support for the organization's place-making and design leadership in Saint Paul
$250,000
2011
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung
$310,000
2009
Vùng & Cộng đồng
for general operating support, and to implement the National Great River Park plan
$10,000
2008
sông Mississippi
to engage officials from the ten-state Mississippi River corridor
$75,000
2007
sông Mississippi
to promote land uses that improve water quality of the Mississippi River
$600,000
2006
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung
$200,000
2005
Vùng & Cộng đồng
for general operations, and to support implementation of the Saint Paul on the Mississippi Development Framework

Hội thảo toàn cầu ở Salzburg

2 Ban choS

Xem trang web

Washington DC

$240,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
xây dựng năng lực và kết nối toàn cầu của 15 nhà đổi mới văn hóa trẻ từ bang Minnesota
$40,000
2016
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ năm nhà lãnh đạo nghệ thuật mới nổi của Minnesotan tham gia Diễn đàn toàn cầu 2016 dành cho các nhà đổi mới văn hóa trẻ

Quỹ cát

4 Ban choS

Xem trang web

Madison, WI

$120,000
2019
sông Mississippi
để hỗ trợ và mở rộng mạng lưới chuyên nghiệp Lãnh đạo cho Trung Tây đầu nguồn và hỗ trợ điều hành chung
$90,000
2017
sông Mississippi
để được hỗ trợ của Hội nghị Lãnh đạo cho các khu vực đầu nguồn Trung Tây
$33,000
2015
sông Mississippi
để hỗ trợ một loạt các cuộc họp được gọi là Lãnh đạo cho các khu vực đầu nguồn Trung Tây
$41,000
2005
sông Mississippi
to convene stakeholders working to reduce pollution from farm land in the Mississippi River Basin

Câu lạc bộ Schubert

8 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$50,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ chương trình nhà soạn nhạc cư trú
$50,000
2016
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ Chương trình Nhà soạn nhạc tại nơi cư trú
$60,000
2014
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$70,000
2012
Nghệ thuật & Văn hóa
to support The Schubert Club Composer in Residence program artists
$75,000
2010
Nghệ thuật & Văn hóa
for general operating and transition support of Music in the Park Series
$80,000
2010
Nghệ thuật & Văn hóa
to support music concerts, educational programs, and a museum
$90,000
2008
Nghệ thuật & Văn hóa
to support music concerts, educational programs, and a museum
$135,000
2005
Nghệ thuật & Văn hóa
for a concert and education program

Bảo tàng Khoa học Minnesota

3 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$80,000
2017
sông Mississippi
để truyền đạt kiến thức khoa học về các vấn đề chất lượng nước ở khu vực thượng nguồn sông Mississippi
$40,000
2016
sông Mississippi
để truyền đạt kiến thức khoa học về các vấn đề chất lượng nước ở khu vực thượng nguồn sông Mississippi
$32,000
2008
sông Mississippi
to educate local government officials about urban stormwater issues

Tổ chức Seattle

1 Ban cho

Xem trang web

Seattle, WA

$150,000
2019
Tài trợ khác
cho Sáng kiến Đánh giá Công bằng, đang làm việc để chuyển đổi đánh giá và thực hành học tập trong hệ sinh thái từ thiện sang một tiến bộ và phản ánh công bằng

Học viện Sejong

1 Ban cho

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$100,000
2019
Giáo dục
để mở rộng các nỗ lực tham gia của gia đình và cải thiện khả năng tiếp cận của gia đình và cộng đồng đối với các thông tin có chất lượng cao và phù hợp về văn hóa về trường học và hệ thống trường học, và để hỗ trợ điều hành chung

Seminario Permanente de Investigación Agraria

2 Ban choS

Xem trang web

thành phố Lima, nước Peru

$70,000
2016
Quốc tế
để tăng cường nghiên cứu nông nghiệp cho sự phát triển nông thôn toàn diện ở Peru và các nước Andean lân cận (Ecuador và Bolivia)
$55,000
2014
Quốc tế
cho dự án, tăng cường nghiên cứu về chiến lược phát triển nông thôn cho các hộ nghèo và đối thoại chính sách nông thôn ở Peru

Thứ bảy

1 Ban cho

Xem trang web

Madison, WI

$100,000
2017
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
đào tạo các nhà quản lý tiện ích và nhân viên của họ để phát triển các cơ chế khuyến khích tài chính hiệu quả nhằm thúc đẩy các mô hình kinh doanh tiện ích mới

Thiết kế lại cống

11 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$200,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$250,000
2019
Vùng & Cộng đồng
xây dựng một tòa nhà nhiều người thuê phụ thuộc lẫn nhau, bền vững về tài chính và môi trường cho nghệ thuật và canh tác đô thị trong một cộng đồng đa dạng, kết nối quá cảnh
$180,000
2018
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung
$165,000
2016
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung và lập kế hoạch, phát triển trước và thu hồi đất trong Khu vực ga của LRT Blue Line
$130,000
2014
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung, và để tiếp tục lập kế hoạch và thu hồi đất trong Khu vực ga của Tuyến đường sắt nhẹ Hiawatha
$140,000
2012
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ điều hành và dự án chung
$200,000
2010
Vùng & Cộng đồng
for general operating support, and for the cost of master planning for the 4-acre Seward Commons transit-oriented development site
$140,000
2008
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung
$300,000
2006
Vùng & Cộng đồng
to support a collaborative process for building community-based transit-oriented development projects throughout the Hiawatha LRT corridor
$140,000
2004
Vùng & Cộng đồng
For a community development corporation that works in five south Minneapolis neighborhoods
$51,571
2004
Vùng & Cộng đồng
For The Franklin Development Project, a collaborative planning process for redevelopment efforts along Franklin Avenue

Trung tâm di động sử dụng chung

4 Ban choS

Xem trang web

Chicago, IL

$85,000
2019
Vùng & Cộng đồng
để bắt đầu triển khai Cộng tác di động sử dụng chung thành phố đôi để nâng cao khả năng di động dễ tiếp cận, giá cả phải chăng và khả năng phục hồi cho tất cả
$100,000
2018
Vùng & Cộng đồng
để thực hiện Kế hoạch hành động di động chia sẻ thành phố đôi bằng cách hỗ trợ Hội đồng triển khai của kế hoạch thông qua hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu về các ưu tiên của kế hoạch, bao gồm phi công vi mô, trung tâm di động và cải cách chính sách
$75,000
2017
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động di động chung của khu vực để tăng cường sử dụng các tùy chọn giao thông, giảm mức độ sở hữu xe hơi và giảm khí thải trong khi cải thiện khả năng tiếp cận công việc từ các cộng đồng không được giám sát
$75,000
2016
Vùng & Cộng đồng
cho một kế hoạch tài trợ để phát triển Kế hoạch thực hiện di động chung để giúp tăng mức sử dụng giao thông thay thế trong khu vực, giảm quyền sở hữu xe hơi và đảm bảo lợi ích cho người dân và khu dân cư thu nhập thấp

Quỹ Câu lạc bộ Sierra

18 Ban choS

Xem trang web

Oakland, CA

$600,000
2021
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng năng lượng sạch như một phần của phong trào công bằng khí hậu rộng rãi và mạnh mẽ
$600,000
2019
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để mở rộng năng lượng sạch ở Minnesota và các quốc gia Trung Tây quan trọng khác và bảo đảm sự chuyển đổi công bằng sang năng lượng sạch 100% vào năm 2050
$240,000
2018
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ Dự án tổ chức giao thông và sử dụng đất hỗ trợ phát triển khu vực bền vững và đẩy nhanh việc xây dựng mạng lưới giao thông đô thị
$180,000
2018
sông Mississippi
để xây dựng hỗ trợ và thúc đẩy thực hiện Chiến lược giảm tổn thất dinh dưỡng Illinois
$600,000
2017
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để mở rộng năng lượng sạch ở Minnesota và các quốc gia Trung Tây quan trọng khác và đảm bảo thông báo nghỉ hưu cho 50% công suất than còn lại của Trung Tây vào năm 2020
$135,000
2016
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ Dự án tổ chức giao thông và sử dụng đất hỗ trợ phát triển khu vực bền vững và đẩy nhanh việc xây dựng mạng lưới giao thông đô thị
$60,000
2016
sông Mississippi
để xây dựng sự hỗ trợ rộng rãi cho Chiến lược giảm tổn thất dinh dưỡng Illinois
$25,000
2015
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để đánh giá khả năng tổ chức của cộng đồng năng lượng mặt trời Minnesota
$150,000
2015
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ tiếp cận và giáo dục về năng lượng sạch ở miền nam Minnesota
$120,000
2014
Vùng & Cộng đồng
cho Dự án tổ chức giao thông và sử dụng đất, hỗ trợ phát triển khu vực bền vững và đẩy nhanh việc xây dựng mạng lưới giao thông đô thị
$40,000
2014
sông Mississippi
xây dựng sự hỗ trợ cộng đồng cho các giới hạn pháp lý trên toàn tiểu bang về ô nhiễm nitơ và phốt pho đến vùng biển ở Illinois
$140,000
2012
Vùng & Cộng đồng
to support the Land Use and Transportation Organizing Project
$39,352
2011
sông Mississippi
to support development of statewide agricultural pollution standards in Illinois
$140,000
2010
Vùng & Cộng đồng
to support the Land Use and Transportation Organizing project
$167,929
2008
Vùng & Cộng đồng
to support the Land Use and Transportation Organizing Project
$40,000
2006
sông Mississippi
for efforts to improve water quality in Illinois
$180,000
2006
Vùng & Cộng đồng
to support the Land Use and Transportation Organizing Project
$153,954
2004
Vùng & Cộng đồng
To support citizen involvement in local land use decision making and protection of open space

Nhóm trượt

2 Ban choS

Xem trang web

Madison, WI

$75,000
2020
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để đẩy nhanh việc áp dụng xe điện ở Wisconsin
$75,000
2019
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để đẩy nhanh việc áp dụng xe điện ở Wisconsin

Thức ăn chậm

1 Ban cho

Xem trang web

Áo ngực, Ý

$15,000
2020
Quốc tế
Xây dựng năng lực cho các hệ thống thực phẩm địa phương thay thế ở Đông Phi

Tăng trưởng thông minh Mỹ

12 Ban choS

Xem trang web

Washington DC

$475,000
2019
Vùng & Cộng đồng
kết nối khí hậu và phát triển công bằng với đầu tư giao thông và mô hình tăng trưởng trong suy nghĩ của công chúng và các nhà hoạch định chính sách và đề xuất các cách để giảm thiểu tác động của chúng đối với cộng đồng và môi trường
$110,000
2019
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ chương trình cư trú nghệ sĩ mới của Bộ Giao thông Vận tải Minnesota
$250,000
2018
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ một liên minh các tổ chức công cộng, tư nhân, chính phủ và cộng đồng trong giáo dục ứng cử viên trong cuộc bầu cử năm 2018 và phiên họp lập pháp năm 2019 về chính sách vận chuyển và vận chuyển và tài trợ
$275,000
2018
Vùng & Cộng đồng
xây dựng năng lực với đội ngũ nhân viên thành phố mới ở Minneapolis và Saint Paul được giao nhiệm vụ tích hợp các công nghệ mới và các tùy chọn di động vào các bộ phận Công trình Công cộng và điều phối các dự án di động thông minh trong khu vực
$100,000
2017
Vùng & Cộng đồng
tham gia các phòng trong khu vực để giáo dục vai trò chiến lược của quá cảnh trong phát triển kinh tế
$550,000
2015
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ hợp tác với Bộ Giao thông Vận tải bang Minnesota để kết hợp các số liệu kinh tế, môi trường, sức khỏe cộng đồng, sinh kế và công bằng mới vào việc ra quyết định của MnDOT
$68,000
2014
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ vượt qua các rào cản chính sách và thiết kế đối với đường cao tốc viện trợ nhà nước như các hành lang giao thông đa phương thức hỗ trợ phát triển theo định hướng quá cảnh, đường phố hoàn chỉnh và sống tích cực công bằng ở Hạt Hennepin
$175,000
2014
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ hợp tác với Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (MnDOT) để phát triển các phương pháp hoàn vốn đầu tư nhằm thúc đẩy một mạng lưới giao thông bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội ở tiểu bang
$75,000
2013
Vùng & Cộng đồng
to support collaborative work with the Minnesota Department of Transportation and the Metropolitan Council to advance a vision and funding plan for sustainable transportation and transit in the metropolitan region and the state
$60,000
2011
Vùng & Cộng đồng
for coalition building, education, and advocacy among real estate developers and investors in support of local, state, and federal transportation reform and funding
$97,000
2010
Vùng & Cộng đồng
to support comprehensive transportation reform at the federal level through involvement of and considering its impact on the Twin Cities region, and for the next steps in implementing the Regional Sustainability Indicator work
$75,000
2008
Vùng & Cộng đồng
to support comprehensive transportation reform at the federal level to impact the Twin Cities region

Nhà máy xà phòng

15 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$40,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$80,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2016
Nghệ thuật & Văn hóa
để cải thiện xây dựng và xây dựng các xưởng nghệ sĩ
$15,000
2015
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ hội nghị Hand-in-Găng tay được tổ chức tại Minneapolis-St. Paul
$80,000
2015
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$80,000
2013
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$60,000
2011
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$80,000
2009
Nghệ thuật & Văn hóa
for a visual arts exhibition organization
$30,000
2007
Nghệ thuật & Văn hóa
to support the Art Shanty Projects on Medicine Lake in Plymouth
$70,000
2007
Nghệ thuật & Văn hóa
for a visual arts exhibition organization
$15,000
2006
Nghệ thuật & Văn hóa
to support the Art Shanty Projects on Medicine Lake in Plymouth
$10,000
2006
Nghệ thuật & Văn hóa
for Artsourcing, an exhibition by Latino artists
$15,000
2005
Nghệ thuật & Văn hóa
to support the Art Shanty Projects on Medicine Lake in Plymouth
$25,000
2005
Nghệ thuật & Văn hóa
for a feasibility study to fully renovate the Soap Factory
$50,000
2005
Nghệ thuật & Văn hóa
for a visual arts exhibition organization

Doanh nhân xã hội và môi trường

2 Ban choS

Xem trang web

Calabasas, CA

$50,000
2016
Quốc tế
để hỗ trợ IDI theo Sáng kiến tiền điện tử Mekong để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi việc chiếm đất, phá hủy tài nguyên thiên nhiên và buộc phải di dời do kết quả của phát triển, đầu tư và thương mại
$90,000
2014
Quốc tế
để hỗ trợ các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng bởi việc chiếm đất và buộc phải di dời để bảo vệ sinh kế và quyền của họ đối với tài nguyên của họ

Social Enterprise MSP

1 Ban cho

Xem trang web

Thánh Paul, MN

$56,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
to fund the expansion of our community-led Pillar Event series that activates communities to build strength and capacity around funding, talent, quality of life, and support systems for social entrepreneurs

Viện sức khỏe đất

1 Ban cho

Xem trang web

Morrisville, NC

$100,000
2018
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung

Đất, thực phẩm và tổ chức cộng đồng lành mạnh

2 Ban choS

Xem trang web

Ekwendeni, Ma-la-uy

$200,000
2021
Quốc tế
Mở rộng quy mô quản lý dịch hại nông nghiệp và bình đẳng giới (SAGE) thông qua các phương pháp tiếp cận lấy nông dân làm trung tâm
$75,000
2018
Quốc tế
Lập bản đồ dinh dưỡng nông nghiệp và hệ thống kiến thức và hệ thống kiến thức giữa các nông dân sản xuất nhỏ đã tham gia với SFHC ở miền bắc Ma-la-uy

Đại học Nông nghiệp Sokoine

6 Ban choS

Xem trang web

Morogoro, Tanzania

$300,000
2018
Quốc tế
Trung tâm nông học ở Tanzania
$500,000
2017
Quốc tế
Kháng Bruchid xâm lấn, giảm tổn thất sau thu hoạch và tăng cường khả năng kháng bệnh trong các giống đậu ưa thích của nông dân để thích nghi với điều kiện sinh thái nông nghiệp địa phương
$354,000
2013
Quốc tế
đối với dự án, Sự xâm nhập của Kháng Bruchid và Kết hợp các Chiến lược IPM để Giảm tổn thất sau thu hoạch của các Giống ưa thích của Nông dân
$28,000
2011
Quốc tế
cho dự án Cải thiện Giống lạc để Năng suất và Thích ứng, Sức khỏe Con người và Dinh dưỡng
$432,000
2009
Quốc tế
cho dự án Sự xâm nhập của kháng Bruchid vào các giống ưa thích của nông dân để tăng năng suất và sự ổn định của nguồn cung cấp đậu
$325,000
2009
Quốc tế
cho dự án Tăng cường dinh dưỡng cho trẻ em và sinh kế của các hộ gia đình nông thôn ở Malawi và Tanzania thông qua Cải tiến công nghệ chuỗi giá trị sau thu hoạch ở lạc

Hàng xóm năng lượng mặt trời

3 Ban choS

Xem trang web

Washington DC

$200,000
2021
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
to build broad and deep momentum toward a clean energy transition with distributed solar and community benefits with a focus on greater Minnesota
$200,000
2019
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để xây dựng động lực rộng và sâu hướng tới sự chuyển đổi năng lượng sạch với các lợi ích cộng đồng và năng lượng mặt trời phân tán ở tiểu bang Minnesota
$310,000
2017
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để bắt đầu một chương trình hợp tác mua bán năng lượng mặt trời và thành viên của bang Minnesota

Bảo tàng văn hóa và tạo tác Somali

2 Ban choS

Xem trang web

Minnaepolis, MN

$50,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ các nghệ sĩ người Mỹ gốc Somalia
$50,000
2016
Nghệ thuật & Văn hóa
để phát triển và mở rộng sự hỗ trợ của Bảo tàng Somalia cho các nghệ sĩ người Mỹ gốc Somalia thông qua chương trình Nghệ sĩ thường trú

Trung tâm nghệ thuật thị giác Soo

9 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$40,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$90,000
2014
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2012
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$35,000
2010
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$30,000
2008
Nghệ thuật & Văn hóa
for a visual arts exhibition organization
$30,000
2006
Nghệ thuật & Văn hóa
for a visual arts exhibition organization
$30,000
2004
Nghệ thuật & Văn hóa
For a visual arts exhibition organization

Nhà nghệ thuật Soomaal

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$30,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ về không gian nghệ sĩ, triển lãm và lập trình
$30,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ về không gian nghệ sĩ, triển lãm và lập trình

Chương trình phát triển Đông Nam Á

7 Ban choS

Xem trang web

Newton, MA

$620,000
2019
Quốc tế
để được hỗ trợ điều hành chung
$2,215,000
2016
Quốc tế
để được hỗ trợ điều hành chung
$1,140,000
2014
Quốc tế
cho chi phí hoạt động chung và tài trợ cho các đối tác Campuchia địa phương
$200,000
2013
Quốc tế
để được hỗ trợ điều hành chung
$150,000
2012
Quốc tế
để lập kế hoạch chuyển đổi
$155,000
2008
Quốc tế
cho một dự án trao quyền cho cộng đồng để phát triển tự quyết định ở ba tỉnh của Campuchia
$60,000
2006
Quốc tế
xây dựng mạng lưới dựa vào cộng đồng để thúc đẩy cải thiện quản lý tài nguyên thiên nhiên ở Campuchia

Hội đồng nghệ thuật Đông Nam Minnesota

9 Ban choS

Xem trang web

Hoa Kỳ

$180,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$180,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$360,000
2015
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$270,000
2012
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$150,000
2010
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$50,000
2009
Nghệ thuật & Văn hóa
cho các chương trình cấp lại
$50,000
2008
Nghệ thuật & Văn hóa
cho các chương trình cấp lại
$100,000
2006
Nghệ thuật & Văn hóa
cho các chương trình cấp lại
$100,000
2004
Nghệ thuật & Văn hóa
For a regranting program

Quỹ Sáng kiến Nam Minnesota

11 Ban choS

$3,000,000
2020
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2016
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để hỗ trợ cho kế hoạch phát triển và bền vững hơn nữa cho CẢM XÚC! Thị trường thực phẩm địa phương
$3,025,000
2016
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$75,000
2013
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
cung cấp nghiên cứu nền tảng để phát triển một quy trình thẩm định khu vực
$900,000
2012
Tài trợ khác
để hỗ trợ sáng kiến từ mầm non đến lớp 3 trên toàn tiểu bang
$6,000,000
2011
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
cho Giai đoạn VII
$10,000
2011
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để hỗ trợ một dự án nghiên cứu thực phẩm địa phương
$25,000
2010
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để giúp đáp ứng các nhu cầu chưa được đáp ứng của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào tháng 9 ở miền nam Minnesota
$75,000
2007
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để hỗ trợ Quỹ Phục hồi Doanh nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp đông nam Minnesota bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
$7,200,000
2007
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
cho Giai đoạn VI
$125,000
2004
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
Để hỗ trợ Sáng kiến Thị trường Công nghiệp Sinh học

Dịch vụ pháp lý khu vực Nam Minnesota

1 Ban cho

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$136,000
2017
Vùng & Cộng đồng
để cải thiện khả năng tiếp cận công bằng với nhà ở cho thuê giá rẻ chất lượng phối hợp với hệ thống tư pháp và cộng đồng

Quỹ Sáng kiến Tây Nam

12 Ban choS

$400,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
to create long-lasting, vibrant and healthy communities by working to develop emerging leaders and create long-term systems change for equity
$3,000,000
2019
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$600,000
2019
Giáo dục
xây dựng lộ trình giảng dạy cho các ứng cử viên đa dạng trong và xung quanh Worthington, Minnesota
$75,000
2018
Giáo dục
để lập kế hoạch một lộ trình chuẩn bị giáo viên ở Tây Nam Minnesota
$100,000
2017
Tài trợ khác
để hỗ trợ Đoàn kết MN hoạt động ở tiểu bang Minnesota
$3,000,000
2016
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2013
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để thúc đẩy các mối quan hệ và huy động các nguồn lực để xây dựng một mô hình bền vững cho tương lai của CÓ!
$6,000,000
2011
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
cho Giai đoạn VII
$75,000
2010
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược và các nỗ lực nâng cao năng lực để phát triển một kế hoạch bền vững cho chương trình Hội nghị thượng đỉnh về năng lượng dành cho thanh niên (CÓ!)
$500,000
2008
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển năng lượng gió ở nông thôn
$7,200,000
2006
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
cho Giai đoạn VI
$120,000
2004
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
Hỗ trợ phát triển ngành Năng lượng tái tạo

Hội đồng nghệ thuật Tây Nam Minnesota

9 Ban choS

Xem trang web

Marshall, MN

$178,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$178,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$267,000
2016
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$270,000
2013
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$240,000
2010
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$58,000
2009
Nghệ thuật & Văn hóa
cho các chương trình cấp lại
$127,000
2007
Nghệ thuật & Văn hóa
cho các chương trình cấp lại
$55,000
2006
Nghệ thuật & Văn hóa
cho các chương trình cấp lại
$94,000
2004
Nghệ thuật & Văn hóa
For a regranting program

Ủy ban phát triển khu vực Tây Nam

1 Ban cho

Xem trang web

Slayton, MN

$100,000
2019
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
mở rộng nhân viên năng lượng tái tạo

Bàn đạp cho nghệ thuật

26 Ban choS

$450,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để hỗ trợ dịch chuyển kinh tế thông qua thí điểm thu nhập đảm bảo, hỗ trợ doanh nhân sáng tạo và lập trình tái tạo và sáng tạo nông thôn
$50,000
2020
Tài trợ khác
cho Quỹ Cứu trợ Khẩn cấp Cá nhân của Springboard dành cho các nghệ sĩ bị ảnh hưởng bởi việc hủy bỏ do các biện pháp phòng ngừa COVID-19
$50,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
ủng hộ Hội nghị thượng đỉnh văn hóa nghệ thuật nông thôn 2019
$96,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để cung cấp dịch vụ phát triển chuyên nghiệp cho các ứng viên McKnight Artist Fellowship và học bổng
$300,000
2018
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ tái phát triển Đại học 262 thành SpringBOX: một trung tâm sáng tạo, hữu hình cho hoạt động khu phố, cơ hội kinh tế, đánh dấu sáng tạo và học tập quốc gia
$320,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$64,000
2016
Nghệ thuật & Văn hóa
để phát triển chuyên nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ cho McKnight Artist Fellows
$50,000
2016
Nghệ thuật & Văn hóa
tổ chức và thực hiện Hội nghị thượng đỉnh văn hóa nghệ thuật nông thôn 2017
$160,000
2015
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$64,000
2014
Nghệ thuật & Văn hóa
cho một chương trình hỗ trợ McKnight Artist Fellows thông qua các dịch vụ hỗ trợ và phát triển chuyên nghiệp được nhắm mục tiêu
$50,000
2014
Nghệ thuật & Văn hóa
triển khai Hội nghị thượng đỉnh văn hóa nghệ thuật nông thôn vào tháng 6 năm 2015
$240,000
2012
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$64,000
2012
Nghệ thuật & Văn hóa
for professional development opportunities for McKnight Artist Fellows
$50,000
2012
Nghệ thuật & Văn hóa
to build partnership capacity for an annual Rural Arts and Culture Summit in Minnesota
$100,000
2012
Vùng & Cộng đồng
to implement Irrigate, an artist-led creative placemaking initiative along the Central Corridor Light Rail Transit route in Saint Paul
$75,000
2011
Vùng & Cộng đồng
to implement Irrigate, a program that will leverage the resources and attention available during the light rail transit construction to create and preserve distinct neighborhood identities, build connections, and opportunities for residents
$175,000
2011
Nghệ thuật & Văn hóa
to support the 2010-2011 McKnight Artist Fellowships for Choreographers program
$150,000
2011
Nghệ thuật & Văn hóa
to support the 2010-2011 McKnight Artist Fellowships for Dancers program
$160,000
2010
Nghệ thuật & Văn hóa
for general operating support and additional support towards capitalization for long-term sustainability
$50,000
2009
Nghệ thuật & Văn hóa
to establish a Minnesota Theater Alliance
$63,000
2008
Nghệ thuật & Văn hóa
for artist fellowships for photographers
$70,000
2008
Nghệ thuật & Văn hóa
for an arts management assistance agency
$23,000
2007
Nghệ thuật & Văn hóa
to support a feasibility study exploring the possibility of creating a Twin Cities or Minnesota theater alliance
$70,000
2006
Nghệ thuật & Văn hóa
for an arts management assistance agency
$28,000
2006
Nghệ thuật & Văn hóa
to conduct an economic impact study of individual artists in Minnesota
$80,000
2004
Nghệ thuật & Văn hóa
For general operations, and to implement a transition plan for an agency focused on business and career development for artists

Mầm MN

2 Ban choS

Xem trang web

Thác nhỏ, MN

$150,000
2019
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$150,000
2018
Tài trợ khác
để được hỗ trợ điều hành chung
Tiếng Việt