Bỏ qua nội dung

Tạo vốn

Kiểu: Nợ hoặc Vốn chủ sở hữu trực tiếp, Các khoản đầu tư đã thoát, Các khoản đầu tư có tác động lớn

Đề tài: Tòa nhà & nhà ở, Giao thông sạch, Tiết kiệm năng lượng, Năng lượng tái tạo, Công nghệ

Trạng thái: Đã thoát

Tài chính không xuống không chỉ dành cho khách hàng ô tô nữa. Generate Capital cung cấp tài chính linh hoạt để triển khai công nghệ xanh thực tế giúp tiết kiệm tiền và môi trường, được gọi là mô hình cơ sở hạ tầng như một dịch vụ ™.

investment icon

Đầu tư

Đầu tư cổ phần trực tiếp có nguồn gốc từ năm 2015. Xuất hiện vào năm 2022 (thành công).

rationale icon

Cơ sở lý luận

Một công ty tài chính đặc biệt thúc đẩy việc lắp đặt cơ sở hạ tầng siêu hiệu quả và tái tạo. Tạo tập trung vào các dự án nhỏ mà các công ty khác bỏ qua. Bản đồ thành công của công ty đề xuất trực tiếp vào các mục tiêu của McKnight's Khí hậu & Năng lượng Trung Tây chương trình xây dựng một ngành năng lượng sạch, kiên cường và lành mạnh về kinh tế nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

returns icon

Trả về

Lợi nhuận tài chính: Công ty đang thực hiện tốt kế hoạch của mình. Vào tháng 9, nó đã huy động được một vòng tài trợ 200 triệu đô la và McKnight đã đánh dấu khoản đầu tư của chúng tôi.

Trả về môi trường:

2016 Số liệu
201,322 Năng lượng bảo tồn (kWh)
4,233,069 Năng lượng tái tạo được sản xuất (kWh)

Ngoài ra, Generate đã tài trợ hơn 10 MW trong các khu vườn cộng đồng ở bang Minnesota.

lessons learned icon

Bài học kinh nghiệm

Tạo đã cung cấp một cửa sổ cho các doanh nghiệp tinh gọn đang giải quyết biến đổi khí hậu ngày nay với công nghệ hiện có và với giới hạn không có trợ cấp của chính phủ. Mặc dù thị trường lắp đặt năng lượng mặt trời tiếp tục mang đến nhiều cơ hội, chúng tôi hy vọng rằng việc sử dụng pin tại chỗ và pin nhiên liệu sẽ tiếp tục tăng tốc. Ngoài ra, Generate đang phát hiện ra các cơ hội trong sinh khối, xử lý nước, microgrids và xử lý chất thải.

Tín ảnh: Tạo

Tuyên bố từ chối chứng thực: McKnight Foundation không xác nhận hoặc đề nghị bất kỳ sản phẩm, quy trình hoặc nhà cung cấp dịch vụ thương mại nào.

Cập nhật lần cuối 11/2017

Tiếng Việt