Bỏ qua nội dung

Các thành phố sống: Quỹ xúc tác I

Kiểu: Các khoản đầu tư dưới thị trường, các khoản đầu tư đã thoát, các khoản đầu tư có tác động cao

Đề tài: Tòa nhà & nhà ở, Giao thông sạch sẽ

Trạng thái: Đã thoát

Quỹ Catalyst triển khai nợ linh hoạt với chi phí thấp để cải thiện cuộc sống của những người có thu nhập thấp và cộng đồng nơi họ sinh sống.

investment icon

Đầu tư

$3 triệu khoản vay 10 năm tại 2%; có nguồn gốc từ năm 2011. Xuất hiện năm 2022 (thành công).

rationale icon

Cơ sở lý luận

Quỹ xúc tác cung cấp các khoản vay chi phí thấp cho các tổ chức phát triển cộng đồng. Nó cho vay ở St-St. Khu vực tàu điện ngầm Paul củng cố các cộng đồng thu nhập thấp cùng với các hành lang giao thông công cộng thay đổi nhanh chóng.

returns icon

Trả về

Khoản vay được triển khai đầy đủ và đi đúng hướng.

Đến nay, khoản đầu tư của chúng tôi đã trở thành khoản vay cho thiết bị, bất động sản và vốn lưu động cho các doanh nghiệp nhỏ và nhà ở giá rẻ. Hỗ trợ trong quá trình xây dựng Đường Xanh ở Saint Paul là rất quan trọng trong việc bảo tồn các doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng văn hóa, như quận Little Mekong. Ví dụ, tiền Catalyst đã được cho 31 doanh nghiệp nhỏ vay, bao gồm cả địa điểm âm nhạc nổi tiếng ở địa phương Câu lạc bộ sân cỏ và để tạo ra nhà ở như 73 đơn vị giá cả phải chăng tại Ngôi nhà Jamestown.

lessons learned icon

Bài học kinh nghiệm

Hoạt động của Quỹ Catalyst với các tổ chức phát triển cộng đồng đã củng cố các tổ chức địa phương trước khi tiền sẽ hoạt động trên mặt đất. Chẳng hạn, năm 2016 Trung tâm phát triển khu phố đã sử dụng 2,2 triệu đô la cho các khoản vay Catalyst để mang lại cho các nhà đầu tư khác và tăng quy mô cho vay trung bình từ 14.000 đô la lên 44.000 đô la.

Tín dụng hình ảnh: Phép lịch sự của các nhà tài trợ hành lang trung tâm hợp tác

Tuyên bố từ chối chứng thực: McKnight Foundation không xác nhận hoặc đề nghị bất kỳ sản phẩm, quy trình hoặc nhà cung cấp dịch vụ thương mại nào.

Cập nhật lần cuối 11/2017

Tiếng Việt