Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Đề cử giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc năm 2024 mở rộng

Bạn có biết một nghệ sĩ hoặc người mang văn hóa có sự nghiệp lâu dài và đặc biệt ở Minnesota không? Quỹ McKnight mời các đề cử cho Giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc lần thứ 27. Đề cử cho giải thưởng $100.000 sẽ đến hạn vào ngày 16 tháng 4 năm 2024.

Hàng năm Giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc McKnight công nhận các nghệ sĩ và những người mang văn hóa đã cam kết suốt đời với các hoạt động nghệ thuật và văn hóa có ý nghĩa quan trọng ở địa phương, khu vực và/hoặc quốc gia. Những nghệ sĩ và những người mang văn hóa này đã chọn sinh sống và lập nghiệp ở Minnesota, từ đó biến tiểu bang của chúng ta trở thành một nơi giàu văn hóa hơn. Đầu tiên và quan trọng nhất, họ đã tạo ra nghệ thuật sắc bén một cách sáng tạo phản ánh quan điểm đặc biệt và phi thường của họ.

Các nghệ sĩ xuất sắc của McKnight cũng đã truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ và người mang văn hóa khác, nhận được sự hoan nghênh từ khán giả, khách hàng quen, nhà phê bình và các chuyên gia nghệ thuật khác, đồng thời một số đã thành lập và củng cố các tổ chức nghệ thuật.

Đề cử kết thúc vào ngày 16 tháng 4 năm 2024.

Lưu ý: Đơn đăng ký chỉ được chấp nhận trực tuyến. Không tự ứng cử. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quá trình đề cử, vui lòng gửi email msalas@mcknight.org.

ĐỀ CỬ MỘT NGHỆ SĨ HOẶC NGƯỜI CÓ VĂN HÓA

Nếu bạn muốn xem một mẫu các câu hỏi đề cử trước khi bạn bắt đầu quá trình, xin vui lòng bấm vào đây.

Đề tài: Nghệ thuật & Văn hóa, Giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc McKnight

Tháng Hải 2023

Tiếng Việt