Bỏ qua nội dung
2 đọc tối thiểu

Giúp cư dân sở hữu tương lai của họ

Quỹ hợp tác xã Northcountry

Khi Fairmont Estates, một cộng đồng gia đình sản xuất ở miền nam bang Minnesota, bất ngờ được đưa ra thị trường sau 25 năm sở hữu bởi một nhà đầu tư có trụ sở tại Wisconsin, cư dân của cộng đồng 94 địa điểm biết rằng họ cần phải hành động nhanh chóng nếu muốn có vai trò trong tương lai của hiệp hội. Khi một số nhà đầu tư tiềm năng ngay lập tức gửi đề nghị của họ, nhân viên của Tổ chức Hợp tác xã Northcountry đã gặp gỡ cư dân để thảo luận về các lựa chọn của họ.

Quỹ hợp tác xã Nourthcountry (NCF) là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp giáo dục, hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ và chương trình cho các tổ chức hợp tác. Họ tìm cách hợp tác với mọi người để xây dựng các tổ chức hợp tác lâu dài, phục vụ thế hệ này qua thế hệ chủ sở hữu thành viên.

Trong tháng tiếp theo, các thành viên cộng đồng đã gặp NCF để tìm hiểu thêm về các lựa chọn của họ. Họ đã xem xét khả năng một nhà đầu tư khác có thể mua bất động sản, tăng giá thuê rất nhiều đến mức không thể chấp nhận được hoặc tệ hơn - đất có thể được tái phát triển và họ sẽ cần phải di dời. Họ thích ý tưởng có tiếng nói trong cách cộng đồng của họ được điều hành và nhóm nhất trí đồng ý rằng đó là lợi ích tốt nhất của họ để khám phá quyền sở hữu cư dân.

Tại cuộc họp thành viên đầu tiên, 25 trong số 94 hộ gia đình đã tham gia Hợp tác xã và các thành viên đã quyết định đặt tên cho mình là Hợp tác xã Five Lakes theo năm hồ địa phương mà khu vực được biết đến. Các thành viên đã bầu ra một Hội đồng quản trị lâm thời, những người tình nguyện dành thời gian của họ và gặp nhau hàng tuần trong gần bốn tháng để đạt được mục tiêu chung của họ. Thành viên đạt 48 hộ hoặc 52% số hộ bị chiếm dụng tại thời điểm mua.

Vào ngày 30 tháng 12 năm 2014, Hợp tác xã Five Lakes đã mua Fairmont Estates. Tổng chi phí phát triển liên quan đến giao dịch lên tới gần 1,8 triệu đô la.

Hợp tác xã đã khởi động năm đầu tiên sở hữu cư dân với một sự kiện đào tạo do NCF tài trợ, được thiết kế để xây dựng các kỹ năng lãnh đạo của Hội đồng hợp tác Five Lakes trong quản trị, quản lý tài chính, tuân thủ pháp luật và quy định.

Đề tài: Vùng & Cộng đồng

Tháng Một 2017

Tiếng Việt