Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Trong Memoriam

Cô ấy đứng trong bóng tối. Xem.
Xem như một người đàn ông Da đen trút hơi thở cuối cùng dưới đầu gối của một người đàn ông đã thề bảo vệ và phục vụ cộng đồng của mình.
Một người da đen khác bị cảnh sát bắn chết.
Một cuộc sống khác được thực hiện. Một người mẹ khác chụp con.

Cô ấy ở trong bóng tối vì cô ấy không thể di chuyển.
Cảm giác như cô ấy đang ở trong cát lún.
Cô ấy không thể hiểu được sự bất công.
Cô ấy chưa bao giờ sống trong thế giới đó.

Đây là thế giới mà cô ấy đang sống.
Xem đủ rồi.
Cô ấy cảm thấy cần phải thay đổi.
Cô ấy cảm thấy một lời kêu gọi hành động.
Để bước ra khỏi bóng tối.
Không còn thời gian để xem nữa.
Đã đến lúc phải LÀM.

Đã đến lúc đoàn kết…
sân sau của chúng tôi.
các khu vực lân cận của chúng tôi.
cộng đồng của chúng tôi.
nhà nước của chúng tôi và quốc gia của chúng tôi.

Đã đến lúc ra khỏi bóng tối.
Đã đến lúc thay đổi; để hỗ trợ lẫn nhau.
Đã đến lúc đoàn kết loài người.

Bài thơ này là một phần của loạt phản ánh của người thứ nhất các đồng nghiệp của chúng tôi đang chia sẻ về George Floyd và phong trào công bằng chủng tộc.

Đề tài: Đa dạng công bằng & bao gồm

Tháng Bảy năm 2021

Tiếng Việt