Bỏ qua nội dung
2 đọc tối thiểu

Hành động truyền cảm hứng về biến đổi khí hậu, từ công dân đến các nhà hoạch định chính sách

Thế hệ khí hậu: Di sản Steger sẽ

Trong thập kỷ qua, Thế hệ khí hậu: Di sản Steger sẽ đã và đang trao quyền cho các cá nhân và cộng đồng tham gia vào các giải pháp cho biến đổi khí hậu, và kết quả ở cấp tiểu bang đang nói Ngày nay, Minnesota tạo ra hơn 20 phần trăm năng lượng từ các nguồn tái tạo và hiện là nơi lắp đặt năng lượng mặt trời lớn nhất ở Trung Tây - gần đây đã hoàn thành Dự án Sao Bắc Đẩu. Thông qua sự tham gia của cộng đồng và lập trình lãnh đạo thanh niên, Climate Generation đã giúp xây dựng ý chí bền vững cho các chính sách năng lượng và khí hậu, như Đạo luật Năng lượng Thế hệ tiếp theo - bước sang năm 10 - và tiêu chuẩn năng lượng mặt trời.

Lời chứng nhân chứng của Will Steger đã truyền cảm hứng cho hơn 60.000 người Minnesot hành động khí hậu trong nhà, nơi làm việc và cộng đồng của họ. Ông cũng đã truyền cảm hứng cho những người ra quyết định từ Minnesota đến Quốc hội Hoa Kỳ để ưu tiên biến đổi khí hậu.

Hỗ trợ các nhà giáo dục, thanh niên và công chúng làm đại lý cho các giải pháp khí hậu luôn là cốt lõi đối với công việc của Climate Generation. Lời chứng nhân chứng của Will Steger đã truyền cảm hứng cho hơn 60.000 người Minnesot hành động khí hậu trong nhà, nơi làm việc và cộng đồng của họ. Ông cũng đã truyền cảm hứng cho những người ra quyết định từ Minnesota đến Quốc hội Hoa Kỳ để ưu tiên biến đổi khí hậu. Hôm nay, họ tiếp tục làm việc với các cá nhân để chia sẻ câu chuyện khí hậu, để cam kết với các giải pháp có ý nghĩa, dựa trên địa phương trong cộng đồng của họ và để vận động hiệu quả cho các chính sách có ý nghĩa ở cấp địa phương và tiểu bang.

Vào năm 2014, Climate Generation đã khởi động một dự án tham gia cộng đồng sáng tạo được gọi là Climate Minnesota: Câu chuyện địa phương, Giải pháp cộng đồng. Những câu chuyện họ đã thu thập được từ Minnesotans ở mọi lứa tuổi đang trao quyền và các công cụ truyền cảm hứng đang giúp họ xây dựng một phong trào khí hậu mạnh mẽ hơn.

Sức mạnh của các giải pháp dựa vào cộng đồng đối với biến đổi khí hậu không nên được đánh giá thấp. Các thành phố với các chính sách khí hậu đầy tham vọng đóng vai trò là mô hình bền vững cho thế giới. Chẳng hạn, thành phố Minneapolis đã áp dụng mục tiêu giảm phát thải 80% vào năm 2050 hoặc sớm hơn, với một Kế hoạch hành động khí hậu tại chỗ để hướng dẫn hoạt động của nó. Tại hội nghị Climate Minnesota của Climate Generation, thị trưởng thành phố Rochester đã đưa ra tuyên bố theo đuổi mục tiêu 100% năng lượng sạch vào năm 2031.

 

Đề tài: Khí hậu & Năng lượng Trung Tây

Tháng Ba 2017

Tiếng Việt