Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Phân bổ thể chế | E & F đang di chuyển để đầu tư có tác động hơn

Đầu tư môi trường, xã hội và quản trị (ESG) là tất cả các cơn thịnh nộ trong cộng đồng nhà đầu tư tổ chức. Ngày càng nhiều, các quỹ hưu trí, tài trợ và nền tảng (E & F) và các nhà quản lý tài sản đang yêu cầu các công ty mà họ đầu tư bắt đầu thực hiện các hướng dẫn và chính sách của ESG, từ cấp độ quản lý đến quản lý và tất cả các hoạt động của chuỗi cung ứng. Nhưng trong khi liên quan, đầu tư tác động hoặc đầu tư với tác động xã hội hoặc môi trường có chủ ý và có thể đo lường được, đã không đạt được động lực tương tự như ESG. Cộng đồng sở hữu và nền tảng hiện đang tìm cách thay đổi điều đó.

Nổi bật: Đầu tư tác động của McKnight Foundation. 

ĐỌC BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ

Đề tài: Đầu tư tác động

Tháng Tám 2018

Tiếng Việt