Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Nghệ thuật Juxtap vị trí ra mắt Chiến dịch vốn 14 triệu đô la

Artistic rendering of Juxtaposition Arts' building with the words "It's going down"

Vào thứ năm, ngày 31 tháng 5, Juxtap vị trí nghệ thuật đã đưa ra sáng kiến lớn nhất trong lịch sử của họ - một chiến dịch vốn 14 triệu đô la để xây dựng một cơ sở tân tiến tại địa điểm của họ. Tòa nhà mới sẽ thu hút và sử dụng nhiều nghệ sĩ trẻ hơn vào các sáng kiến giáo dục thực hành, tạo ra con đường tự cung tự cấp trong khi hiện thực hóa sức mạnh sáng tạo.

Đề cập: Quỹ McKnight đã thực hiện một món quà dẫn đầu trị giá 1,3 triệu đô la cho chiến dịch.

Đọc thông cáo báo chí

 

Đề tài: Nghệ thuật & Văn hóa, Vùng & Cộng đồng

Tháng Sáu 2018

Tiếng Việt