Bỏ qua nội dung

Tin tức & ý tưởng

Viva La Papa: 20 năm hợp tác vì hệ thống thực phẩm bền vững ở dãy Andes

Những người bảo vệ khoai tây và các nhà nghiên cứu ở Peru đang hợp tác cùng nhau để phát triển kiến thức, sinh kế và sức mạnh của Bản địa thông qua Cộng đồng Thực hành Andes 20 năm tuổi, tạo ra các hệ thống thực phẩm công bằng và sinh thái nông nghiệp trên toàn khu vực và toàn cầu.

Xem Câu Chuyện

Nhân vật dũng cảm: Jeanelle Austin

Công việc cả đời của Jeanelle Austin xoay quanh việc theo đuổi công lý chủng tộc với niềm vui và giúp cung cấp cho người khác công cụ để làm điều tương tự. Jeanelle chia sẻ: “Tôi đang nỗ lực xây dựng một tương lai nơi tất cả chúng ta có thể cùng nhau sống ở phía bên kia của công lý, nơi chúng ta coi trọng con người hơn tài sản và coi trọng sự thiêng liêng của mạng sống con người”.

Unsung Heroes

Quỹ McKnight, hợp tác với Hội đồng phi lợi nhuận Minnesota, công bố bốn người Minnesotans là người nhận Giải thưởng Anh hùng thầm lặng Virginia McKnight Binger năm 2023.

Tonya Allen

“Hội đồng Chủ tịch đang thúc đẩy phong trào ngày càng tăng của các nhà đầu tư đặt toàn bộ nguồn lực đáng kể của chúng tôi vào sứ mệnh mang lại một nền kinh tế thịnh vượng, công bằng và kiên cường cho tất cả mọi người.”

—Tonya Allen, Chủ tịch

Những câu chuyện về tiến bộ khí hậu và hy vọng ở Minnesota

Lắng nghe trực tiếp từ những người ủng hộ đã đảm bảo khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của bang vào năng lượng sạch, công bằng môi trường và giao thông công cộng—đưa Minnesota trở thành quốc gia dẫn đầu về khí hậu—và tìm hiểu xem năng lượng sạch 100% đã đi từ không thể đến tất yếu như thế nào.

Giải thưởng học giả McKnight 2023

Hội đồng quản trị của Quỹ tài trợ khoa học thần kinh McKnight vui mừng thông báo rằng họ đã chọn mười nhà khoa học thần kinh để nhận Giải thưởng Học giả McKnight năm 2023. Đây là năm đầu tiên McKnight thực hiện các giải thưởng này theo hướng dẫn mới của chương trình, trong đó nhấn mạnh thêm vào việc tăng cường tính đa dạng, công bằng và hòa nhập để nâng cao sự xuất sắc và tác động trong công việc của chúng tôi.

Thêm tin tức và ý tưởng

Tiếng Việt