Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Báo chí tiên phong | Biên tập: Hướng đến nhà ở giá rẻ cho gia đình lao động

Các thị trưởng mới ở cả hai Thành phố Twin đã nói rõ rằng nhà ở giá rẻ xếp hạng cao trong số các ưu tiên cho chính quyền của họ. Nhưng một thị trưởng sẽ làm gì về một vấn đề lớn và phức tạp như vấn đề này? Chúng tôi đã hỏi hai chuyên gia về nhà ở phi lợi nhuận - Paul Williams của Dự án Pride in Living và Deidre Schmidt của Cộng đồng CommonBond có trụ sở tại St. Paul - và những viễn cảnh mà họ cung cấp rất hấp dẫn.

Nổi bật: Dự án cho niềm kiêu hãnh trong cộng đồng và cộng đồng CommonBond là những người được cấp McKnight.

Đọc toàn bộ bài viết

Đề tài: Vùng & Cộng đồng

Tháng Ba 2018

Tiếng Việt