Phát triển Thế kỷ 21 cố gắng cung cấp một môi trường lành mạnh cho tất cả mọi người và hệ thống sống hiện tại và trong một tương lai năng động.

Các chuyên gia từ kiến trúc, kỹ thuật và các lĩnh vực khác đang hợp tác với các quan chức nhà nước, khu vực tư nhân và các nhà lãnh đạo phi lợi nhuận để mô phỏng lại thực tiễn phát triển và đưa các khái niệm Phát triển Thế kỷ 21 vào cuộc sống trên toàn thế giới.

Dành cho mọi người:
Phát triển Thế kỷ 21 cải thiện sức khỏe, cung cấp môi trường sống và làm việc lành mạnh và tạo ra một xã hội công bằng, hiệu quả.

Đối với môi trường:
Phát triển Thế kỷ 21 tái tạo tất cả các tài nguyên được sử dụng, và họ liên tục khôi phục và làm mới hệ sinh thái địa phương và khu vực.

Sáng kiến được tạo ra và hỗ trợ bởi sự hợp tác của AIA Minnesota, các Trung tâm nghiên cứu xây dựng bền vững, và Quỹ McKnight.