Nhà thiết kế làm việc trong các dự án truyền thông cho McKnight nên tham khảo ý kiến Hướng dẫn thương hiệu của McKnight. Hướng dẫn bao gồm các hướng dẫn và yêu cầu quan trọng liên quan đến việc sử dụng logo, phông chữ, bảng màu và các khía cạnh khác của bản sắc hình ảnh của McKnight.

Bạn có thể tải về một tập tin nén chứa tất cả các tùy chọn logo McKnight hiện tại. Logo có sẵn hai màu (đỏ và đen), hai hướng (rộng và dọc) và ba loại tệp (.eps, .jpg và .png). Ngoài các thông số này, không được phép thay đổi ngoại hình hoặc cách xử lý của logo.

TẢI XUỐNG HƯỚNG DẪN TẢI XUỐNG ĐĂNG KÝ


Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các hướng dẫn cụ thể cho các đối tác của chúng tôi trong Chương trình học bổng nghệ sĩ McKnightHợp tác toàn cầu cho các hệ thống thực phẩm có khả năng phục hồi.