Được hướng dẫn bởi một loạt các nguyên tắc, CCRP hoạt động để đảm bảo một thế giới nơi tất cả đều có quyền truy cập vào thực phẩm bổ dưỡng được sản xuất bền vững bởi người dân địa phương. Tải về tài nguyên này để tìm hiểu thêm.