Tháng 10 năm 2002 - Với các bài tiểu luận về ảnh hưởng văn học của Hội trưởng, một niên đại về công việc và cuộc sống của cô, và các bức ảnh gốc.