Ngày 3 tháng 6 năm 2014

Được ủy quyền bởi McKnight, bài tiểu luận mới nhất của Jay Walljasper nắm bắt những bài học quý giá từ Seattle, Denver và Toronto - những khu vực đóng vai trò vừa là đối thủ vừa là nguồn cảm hứng cho Minneapolis-St. Paul.