Tháng 11 năm 2006 - Với các bài tiểu luận về ảnh hưởng của Bellamy với tư cách là một nghệ sĩ sân khấu, một niên đại về công việc và cuộc sống của anh ấy, và các bức ảnh gốc.