Tháng 10 năm 2003 - Với các bài tiểu luận về ảnh hưởng của Lynch như một họa sĩ, một niên đại về công việc và cuộc sống của anh ấy, và các bức ảnh và nghệ thuật nguyên bản.