Quỹ McKnight đã là nhà đầu tư chính trong việc bảo tồn và bảo vệ sông Mississippi trong hơn 25 năm.

Cam kết này đối với sức khỏe và sức sống của dòng sông bắt nguồn từ sự thừa nhận rằng nó đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống sinh thái, xã hội và kinh tế của bang Minnesota và hơn thế nữa. Một dòng sông Mississippi sạch và kiên cường là điều cần thiết cho tiểu bang của chúng ta và sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống của McKnight cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Hôm nay chúng ta đang ở một điểm uốn trong lịch sử nước của Minnesota. Tiểu bang của chúng ta được biết đến với hơn 10.000 hồ, nhưng 40 phần trăm nước của chúng ta bị suy yếu. Ở phía bắc bang Minnesota, các doanh nghiệp và cộng đồng đang tìm kiếm một mối quan hệ mới với sông hồ khi cơ sở kinh tế của các cộng đồng đó tiếp tục chuyển từ một dựa trên khai thác và sản xuất sang một phụ thuộc nhiều hơn vào du lịch và giải trí. Ở miền nam bang Minnesota, sản xuất nông nghiệp thâm canh tiếp tục tác động đến cộng đồng và nước: Sông và các tuyến đường thủy khác bị ô nhiễm với hàm lượng nitơ, phốt pho và trầm tích cao. Các thành phố và thị trấn nhỏ trên khắp bang Minnesota đang vật lộn với sự kết hợp của cơ sở hạ tầng già cỗi và nhu cầu làm sạch nước ngày càng tăng khi chất lượng giảm.