Tháng 11 năm 1999 - Với các bài tiểu luận về ảnh hưởng của MacKenzie với tư cách là một nghệ nhân gốm, một niên đại về công việc và cuộc sống của anh ấy, và các bức ảnh gốc.