Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

TechCrunch | Được hỗ trợ 25 triệu đô la, Arcadia Power mong muốn mở rộng các dịch vụ năng lượng tái tạo phân tán

Khi việc sử dụng năng lượng tái tạo tăng mạnh ở Mỹ và tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu trở nên rõ rệt hơn, các công ty như Arcadia Power đang cung cấp dịch vụ toàn quốc để cung cấp năng lượng tái tạo cho khách hàng dân cư.

Đề cập: G2VP nằm trong hồ sơ đầu tư tác động của McKnight Foundation.

ĐỌC BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ

Đề tài: Đầu tư tác động

Tháng Tám 2018

Tiếng Việt