Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Tonya Allen về Cuộc trò chuyện với Al McFarlane

Tìm hiểu về chủ tịch sắp tới của chúng tôi Tonya⁠ Allen — lý lịch, động lực, cách tiếp cận để dẫn đầu và hơn thế nữa⁠ — về Cuộc trò chuyện với Al McFarlane.

Lắng nghe PHỎNG VẤN

Tháng Mười Hai năm 2020

Tiếng Việt