Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Chuyển đổi vùng lân cận để gia đình có thể phát triển

Tổng công ty hỗ trợ sáng kiến địa phương

Tổng công ty hỗ trợ sáng kiến địa phương (LISC) là một tổ chức quốc gia với trọng tâm là cộng đồng. LISC có văn phòng tại 30 khu vực đô thị trên toàn quốc, bao gồm cả Thành phố đôi và Duluth, và được dành riêng để giúp cư dân biến các khu phố đau khổ thành cộng đồng lựa chọn và cơ hội lành mạnh, bền vững. Họ đạt được mục tiêu này bằng cách huy động các doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức từ thiện để cung cấp cho các tổ chức phát triển cộng đồng địa phương các khoản vay, tài trợ, hỗ trợ chính sách và hỗ trợ kỹ thuật và quản lý.

Chương trình Vùng & Cộng đồng của McKnight thúc đẩy các khu dân cư sôi động về kinh tế tạo ra các cộng đồng cơ hội và cung cấp các hệ thống hỗ trợ tích hợp. LISC hiện nhận được tài trợ dự án để xây dựng các cộng đồng bền vững trên khắp Thành phố đôi, cũng như hỗ trợ chương trình và điều hành để thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế cộng đồng và nhà ở tích hợp của Duluth LISC.

LISC thúc đẩy tác động phát triển cộng đồng vượt xa sự cải thiện về thể chất.

LISC thúc đẩy tác động phát triển cộng đồng vượt xa sự cải thiện về thể chất. Các khoản tài trợ COACTION của họ cung cấp quỹ hoạt động cho các tổ chức phi lợi nhuận Twin City hoạt động không chỉ để cải thiện diện mạo của một khu phố, mà còn là triển vọng kinh tế cho cư dân của nó. COACTION hỗ trợ các tổ chức và đối tác dựa trên cộng đồng thúc đẩy các dự án phát triển bất động sản và kinh doanh nhỏ quan trọng dẫn đến chất lượng cải thiện cuộc sống.

EMERGE Community Development, một nhà phát triển bất động sản ở phía bắc Minneapolis, là một trong những người được cấp LACTC của Twin City LISC. EMERGE đồng phát triển Camden Apartments, một dự án nhà ở hỗ trợ gồm 23 đơn vị cung cấp một loạt các dịch vụ giúp cư dân trở lại, bao gồm quản lý trường hợp tập trung vào gia đình và chương trình hỗ trợ việc làm và hỗ trợ việc làm cho người tìm việc. LISC tin rằng cách tiếp cận phát triển cộng đồng đa dạng, tích hợp này là chìa khóa để giúp các gia đình và khu dân cư khó khăn phát triển.

Đề tài: Vùng & Cộng đồng

Tháng Mười Hai 2014

Tiếng Việt