Bỏ qua nội dung

Press Forward Minnesota nỗ lực phát động để tăng cường tin tức địa phương

Sáng kiến kéo dài 5 năm này sẽ tập trung vào việc mang lại nhiều nguồn lực hơn cho lĩnh vực báo chí địa phương ở Minnesota và tăng cường cơ sở hạ tầng cũng như sự hợp tác cần thiết để xây dựng một hệ sinh thái thông tin và tin tức bền vững trên toàn tiểu bang.

Tìm hiểu thêm

Tin tức & Thông tin

Tiếng Việt