Bỏ qua nội dung

Biến đổi biển để đầu tư khí hậu công bằng: Hỏi và đáp với Ben Passer

Quỹ Giảm thiểu Khí nhà kính sẽ triển khai nguồn tài trợ $27 tỷ để huy động vốn tư nhân và cung cấp các giải pháp năng lượng và khí hậu sạch như máy bơm nhiệt, năng lượng mặt trời và xe điện cho các cộng đồng trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là những cộng đồng có nhu cầu và cơ hội lớn nhất. Ben Passer chia sẻ thêm về tác động ở Trung Tây và sự hỗ trợ của McKnight đã dẫn đến thời điểm lịch sử này.

Tìm hiểu thêm

Tin tức & Thông tin

Tiếng Việt