Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Thông báo Giải thưởng Học bổng Nghệ sĩ năm 2021

Các tổ chức đối tác của chúng tôi công bố những người chiến thắng Học bổng Nghệ sĩ McKnight năm 2021 trên cơ sở luân phiên. Chúng tôi đăng chúng ở đây ngay sau khi chúng có sẵn. Sau đó, sau khi tất cả những người chiến thắng đã được công bố, chúng tôi sẽ cập nhật danh sách các nghiên cứu sinh hiện tại.

Highpoint Center for Printmaking Logo

Học bổng McKnight Printmaking năm 2021

Người đoạt giải: Gaylord Schanilec và Josh Winkler

The Loft Logo

Trung tâm Văn học Loft thông báo những người nhận Học bổng Nghệ sĩ McKnight năm 2021 dành cho Nhà văn

Người đoạt giải: VT Bidania, Carson Faust, Abbey Mei Otis, Angela Pelster và Heather Quinn

Đề tài: nghệ thuật, Học bổng nghệ sĩ McKnight

Tháng Tư năm 2021

Tiếng Việt