Bỏ qua nội dung
5 đọc tối thiểu

Thông báo Giải thưởng Học bổng Nghệ sĩ năm 2021

Các tổ chức đối tác của chúng tôi công bố những người chiến thắng Học bổng Nghệ sĩ McKnight năm 2021 trên cơ sở luân phiên. Chúng tôi đăng chúng ở đây ngay sau khi chúng có sẵn. Sau đó, sau khi tất cả những người chiến thắng đã được công bố, chúng tôi sẽ cập nhật danh sách các nghiên cứu sinh hiện tại.

Pillsbury House Theatre

Học bổng nghệ sĩ gắn bó với cộng đồng McKnight

Người đoạt giải: Mankwe Ndosi, Saymoukda Duangphouxay Vongsay

Highpoint Center for Printmaking Logo

2021 Nghiên cứu sinh McKnight Printmaking

Người đoạt giải: Gaylord Schanilec, Josh Winkler

2021 nghiên cứu sinh

Người đoạt giải: Alexandra Eady (Vũ công), Hassan Ingraham (Vũ công), David Stalter, Jr (Vũ công), Ananya Chatterjea (Biên đạo múa), Alanna Morris-Van Tassel (Biên đạo múa), Darrius Strong (Biên đạo múa)

Công bố Ủy ban và Cư trú Quốc gia McKnight từ 2021-22 và Học bổng McKnight về Người nhận Viết kịch

Người đoạt giải: James Anthony Tyler (Ủy ban và Cư trú Quốc gia McKnight), JuCoby Johnson và Cristina Luzárraga (McKnight Fellowship in Playwriting Recipient)

Công bố những người nhận học bổng McKnight Theater 2021–22

Người đoạt giải: Trevor Bowen (Nhà thiết kế trang phục), Elizabeth MacNally (Giám đốc sân khấu) và T. Mychael Rambo (Diễn viên)

MCAD Logo

Người nhận học bổng nghệ sĩ hình ảnh McKnight năm 2021 được công bố

Người đoạt giải: David Bowen, Mara Duvra, Ben Moren, Rotem Tamir, Dyani White Hawk, và cộng tác viên Dream the Combine, Jennifer Newsom và Tom Carruthers

Northern Clay Center Logo

Công bố những người nhận học bổng Nghệ sĩ McKnight năm 2021 và suất dành cho các nghệ nhân gốm sứ

Học bổng Nghệ sĩ McKnight năm 2021: Mike Helke và Juliane Shibata
Các nghệ sĩ McKnight năm 2021: Claudia Alvarez, Eliza Au, Lynne Hobaica và Janina Myronova

Công bố Nghiên cứu sinh Nghệ sĩ Truyền thông McKnight năm 2021

Người đoạt giải: Susan Brightbill, Andy Graydon, Norah Shapiro, Richard Pelster-Wiebe

ACF logo

2021 Công bố nghiên cứu sinh về nhà soạn nhạc McKnight và các nhà soạn nhạc đến thăm McKnight

Người đoạt giải: McKnight Fellowships for Composers - Ashley DuBose, Ritika Ganguly, George Maurer, and Mary Prescott; Người được cấp quyền cư trú của McKnight Visit Composer - JE Hernández (Houston, TX) và Anne Leilehua Lanzilotti (Honolulu, HI)

McKnight Musician Fellowship trao cho 4 trong số những nhạc sĩ hàng đầu của bang với giải thưởng $25.000

Người đoạt giải: Fode Bangoura, Chastity Brown, Chad Heslup hay còn gọi là Longshot và Catherine Ramirez.

Trung tâm Văn học Loft thông báo những người nhận Học bổng Nghệ sĩ McKnight năm 2021 dành cho Nhà văn

Người đoạt giải: Nhà văn thiếu nhi VT Bidania (Arden Hills) và các nhà văn văn xuôi sáng tạo Angela Pelster (Saint Paul), Abbey Mei Otis (Minneapolis), Carson Faust (Hopkins) và Heather Quinn (Saint Paul).

Đề tài: Nghệ thuật & Văn hóa, Học bổng nghệ sĩ McKnight

Tháng Bảy năm 2021

Tiếng Việt