Bỏ qua nội dung

Thanh toán của nhà cung cấp

McKnight Foundation đang chuyển sang một hệ thống thanh toán điện tử. Hệ thống mới sẽ cho phép chúng tôi chuyển tiền cho các nhà cung cấp của chúng tôi nhanh chóng và an toàn hơn hiện tại. Trong nghiên cứu chuyển đổi sang hệ thống thanh toán điện tử, chúng tôi đã thu hút đầu vào từ một số người được trả tiền. Quá sức chịu đựng, những người được liên hệ đã ủng hộ nhận thanh toán điện tử. Ngoài ra, quá trình chuyển đổi thể hiện cam kết của McKnight đối với môi trường (ít giấy tờ hơn!), Sự cống hiến của chúng tôi cho hoạt động xuất sắc, nghĩa vụ của chúng tôi là người quản lý tốt các nguồn lực Foundation và tiếp tục cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kịp thời cho hàng hóa và dịch vụ của họ. Bắt đầu vào tháng 1 năm 2012, các khoản thanh toán của Quỹ cho các nhà cung cấp ở Hoa Kỳ sẽ được thực hiện thông qua Nhà thanh toán tự động (ACH), đây là một mạng lưới an toàn kết nối tất cả các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ. Mạng ACH đóng vai trò là cơ sở thanh toán bù trừ trung tâm cho tất cả các giao dịch Chuyển tiền điện tử của Hoa Kỳ (EFT), như tiền gửi trực tiếp, thanh toán điện tử và thanh toán bằng thẻ ghi nợ.

Để đăng ký vào hệ thống thanh toán mới, vui lòng hoàn tất Thỏa thuận ủy quyền cho khoản tiền gửi thanh toán trực tiếp bên dưới. Bạn có thể gửi mẫu đơn đến sự chú ý của Tài khoản phải trả tại văn phòng của Quỹ. Nếu bạn thích, bạn có thể fax biểu mẫu đã hoàn thành tới sự chú ý của Tài khoản phải trả theo số 612.332,3833.

Bằng cách gửi thông tin này, bạn đồng ý cho phép Quỹ McKnight chuyển khoản thanh toán của bạn bằng điện tử. Nếu hướng dẫn định tuyến ngân hàng của bạn thay đổi bất cứ lúc nào, vui lòng chắc chắn thông báo cho chúng tôi. Hãy yên tâm rằng thông tin ngân hàng của bạn sẽ được bảo vệ và giữ ở một vị trí an toàn.

Đối với các câu hỏi liên quan đến thanh toán điện tử, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp (FAQ) bên dưới. Tôi có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào khác, vui lòng liên hệ với bộ điều khiển của Foundation, Therese Casey, trực tiếp tại hạch toán@mcknight.org. Khi quá trình chuyển đổi thanh toán này tiến lên phía trước, chúng tôi chân thành đánh giá cao sự hợp tác của bạn và hoan nghênh mọi phản hồi để cải thiện dịch vụ.

Biểu mẫu và tài liệu

Tiếng Việt