Funlola is an investment professional with interests that lie at the intersection of technological innovation, climate change, and emerging markets. Funlola currently serves as Investment Manager at McKnight where he helps steward the foundation’s $3 billion endowment and $500+ million impact investing portfolio. Funlola also serves as Africa Advisor at Concordia, where he co-founded Concordia Africa, and focuses on implementing programs and social-impact driven public-private partnerships.

Trước đây, Funlola từng là Trưởng nhóm đầu tư tại CDP, một tổ chức tập trung vào việc tích hợp môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào thị trường tài chính. Với tư cách là trưởng nhóm đầu tư, ông đã tư vấn cho các tổ chức tài chính và nhà tài trợ tài chính về các rủi ro đầu tư và cơ sở hạ tầng bền vững cũng như các cơ hội liên quan đến khí hậu, khan hiếm nước và phá rừng hàng hóa mềm.

Funlola’s civic and nonprofit activities include board service at the Science Museum of Minnesota, Nexus Community Partners, the Land Institute, and the Advisory Board for Entrepreneurship at Cornell University. He was recognized as an Emerging Leader at the Atlantic Dialogues in Marrakech and has been as a Bush Leadership fellow from the Bush Foundation. Funlola earned a Master of Arts degree from Columbia University and a bachelor’s degree from Cornell University.