Funlola là một chuyên gia đầu tư có mối quan tâm nằm ở điểm giao thoa giữa đổi mới công nghệ, biến đổi khí hậu và các thị trường mới nổi. Funlola hiện là Giám đốc Đầu tư tại McKnight, nơi ông giúp quản lý khoản tài trợ trị giá $3 tỷ của quỹ và danh mục đầu tư tác động hơn $500 triệu. Funlola cũng là Cố vấn Châu Phi tại Concordia, nơi ông đồng sáng lập Concordia Châu Phi và tập trung vào việc thực hiện các chương trình cũng như quan hệ đối tác công-tư thúc đẩy tác động xã hội.

Trước đây, Funlola từng là Trưởng nhóm đầu tư tại CDP, một tổ chức tập trung vào việc tích hợp môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào thị trường tài chính. Với tư cách là trưởng nhóm đầu tư, ông đã tư vấn cho các tổ chức tài chính và nhà tài trợ tài chính về các rủi ro đầu tư và cơ sở hạ tầng bền vững cũng như các cơ hội liên quan đến khí hậu, khan hiếm nước và phá rừng hàng hóa mềm.

Các hoạt động dân sự và phi lợi nhuận của Funlola bao gồm dịch vụ hội đồng quản trị tại Bảo tàng Khoa học Minnesota, Đối tác Cộng đồng Nexus, Viện Đất đai và Ban Cố vấn về Khởi nghiệp tại Đại học Cornell. Ông được công nhận là Nhà lãnh đạo mới nổi tại Đối thoại Đại Tây Dương ở Marrakech và là thành viên Lãnh đạo Bush của Quỹ Bush. Funlola có bằng Thạc sĩ Nghệ thuật của Đại học Columbia và bằng cử nhân của Đại học Cornell.