Neeraj Mehta gia nhập McKnight Foundation vào năm 2018 với tư cách là giám đốc đầu tiên về học tập của nó. Với vai trò này, Mehta hỗ trợ cách các nỗ lực lập trình của chúng tôi sử dụng học tập chiến lược và hành động thích ứng để thúc đẩy tác động lớn hơn, hiểu rõ hơn về sự thay đổi và thiết kế phức tạp cũng như phát triển các chiến lược của chúng tôi.

Trước McKnight, Mehta từng là giám đốc của các chương trình cộng đồng tại Trung tâm các vấn đề đô thị và khu vực  tại Đại học Minnesota, hỗ trợ sự giao thoa giữa công bằng nghiên cứu và tổ chức cộng đồng với sự hợp tác của các tổ chức và chính phủ dựa vào cộng đồng trên khắp Minnesota. Ông từng là giảng viên trợ giảng tại Trường Công vụ Humphrey, giảng dạy các khóa học tập trung vào quy hoạch đô thị công bằng và phục hồi khu vực lân cận. Mehta cũng từng làm việc tại Đối tác cộng đồng Nexus, nơi anh đã giúp dẫn đầu việc mở rộng công việc của nó ở phía bắc Minneapolis từ năm 2008 đến năm 2012. Anh hiện đang phục vụ trong ban điều hành của TU Dance ở St. Paul, Minnesota.

Mehta có bằng cử nhân về kỹ thuật dân dụng tại Đại học Minnesota và bằng thạc sĩ về chính sách công tại Trường Công vụ Hubert H. Humphrey của Đại học Minnesota. Ông đã được trao tặng Học bổng Lãnh đạo của Quỹ Bush vào năm 2011. Mehta đam mê xây dựng các cộng đồng mạnh hơn, lành mạnh hơn và bình đẳng hơn ở khắp mọi nơi, nhưng đặc biệt là ở phía bắc Minneapolis, nơi ông sống cùng vợ và hai con trai.