Neeraj Mehta là phó chủ tịch thứ tư của chương trình trong lịch sử của McKnight, hợp tác chặt chẽ với chủ tịch Quỹ Tonya Allen và ban lãnh đạo điều hành, hội đồng quản trị, nhân viên và đối tác của chúng tôi để phát triển và thực hiện một cách có ý nghĩa các chiến lược tạo ra sự thay đổi gắn kết, hiệu quả trên năm lĩnh vực chương trình của Quỹ.  

Neeraj gia nhập McKnight vào năm 2018 với tư cách là giám đốc học tập đầu tiên, phát triển cách tiếp cận mạch lạc và công bằng để học tập và đánh giá chiến lược trên toàn Tổ chức. Với vai trò này, ông đã hỗ trợ các nỗ lực có lập trình của McKnight nhằm sử dụng phương pháp học tập chiến lược và hành động thích ứng để tăng cường tác động, hiểu rõ hơn về sự thay đổi và thiết kế phức tạp cũng như phát triển các chiến lược.

TTrong suốt sự nghiệp của mình, Neeraj là một nhà lãnh đạo cộng tác làm việc để xây dựng các cộng đồng công bằng và hùng mạnh hơn ở Minnesota, đồng thời chuyên môn của ông đã được sử dụng để cung cấp thông tin cho các cuộc trò chuyện ở cấp quốc gia. Anh ấy đã tập trung nỗ lực vào sự giao thoa giữa tổ chức, phát triển cộng đồng, nghệ thuật, từ thiện và nghiên cứu công lý. Trước McKnight, Neeraj từng là giám đốc chương trình cộng đồng tại Trung tâm Các vấn đề Đô thị và Khu vực và là giáo sư phụ trợ tại Đại học Minnesota, giảng dạy các khóa học tập trung vào quy hoạch đô thị công bằng và phục hồi khu phố. Anh ấy cũng làm việc tại Nexus Community Partners, nơi anh ấy đã giúp mở rộng dấu ấn và tác động của tổ chức trên toàn khu vực. Ông đã được trao tặng Học bổng Lãnh đạo của Quỹ Bush vào năm 2011 và hiện là thành viên của Học bổng Lãnh đạo Thay đổi từ thiện giai đoạn 2023-24, một chương trình lãnh đạo quốc gia của các Nhà tài trợ cho các Tổ chức Hiệu quả. Neeraj hiện đang phục vụ trong hội đồng TU Dance ở St. Paul. 

Neeraj có bằng cử nhân về kỹ thuật dân dụng tại Đại học Minnesota và bằng thạc sĩ về chính sách công tại Trường Công vụ Hubert H. Humphrey của Đại học Minnesota. Ông đã được trao tặng Học bổng Lãnh đạo của Quỹ Bush vào năm 2011. Neeraj đam mê xây dựng các cộng đồng mạnh hơn, lành mạnh hơn và bình đẳng hơn ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở phía bắc Minneapolis, nơi ông sống cùng vợ và hai con trai.