Sam Marquardt gia nhập McKnight vào tháng 7 năm 2009 với tư cách là trợ lý chương trình của chương trình Môi trường. Trong những năm tiếp theo, họ giữ những vai trò tương tự với các chương trình Năng lượng và Khí hậu & Năng lượng của Sông Mississippi và Trung Tây. Trong vai trò hiện tại của họ kể từ tháng 2 năm 2020, Sam xử lý hậu cần tài trợ cho chương trình Khí hậu & Năng lượng Trung Tây, duy trì các mối quan hệ chính và chuyển tiền để hỗ trợ các đối tác nhận tài trợ của chúng tôi, tất cả đều có sự trợ giúp của một bảng tính mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ của họ, Sam đã thích kết nối với những người nhận tài trợ làm việc về các vấn đề khác nhau trong các cộng đồng đa dạng và rất hào hứng với những hướng đi và năng lượng mới tại McKnight.

Sam đã cống hiến sự nghiệp của họ để giải quyết các vấn đề cấp bách về công bằng xã hội và môi trường, từ chất lượng nước, nông nghiệp bền vững, biến đổi khí hậu, chủ quyền đất đai và phục hồi ngôn ngữ bản địa. Trước McKnight, Sam đã phát triển và quản lý cơ sở dữ liệu FileMaker Pro mở rộng với tư cách là người quản lý văn phòng tại Organic Alliance. Kiến thức và kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu này đã giúp họ tham gia hoạt động từ thiện với tư cách là người quản lý tài trợ tại Grotto Foundation, nơi họ cũng quản lý tài liệu cho Chương trình trao quyền cho gia đình người da đỏ Mỹ. Sam có bằng nhân loại học và nghiên cứu phụ nữ tại Đại học Macalester.

Trong mùa khai thuế Sam tình nguyện với chương trình Chuẩn bị + Phát triển để chuẩn bị và xem xét các tờ khai thuế. Sam thích một hình thức tốt. Khi không làm việc, Sam thích làm vườn tại trang trại đô thị và khu vườn cộng đồng của họ, tập hợp các nhóm hát dân ca thân mật và dành thời gian cho bạn bè và gia đình, bao gồm cả vợ và chú chó đáng yêu của họ.