Bỏ qua nội dung

Liên hệ chúng tôi

Khí hậu & Năng lượng Trung Tây

Địa chỉ tổ chức(Yêu cầu)
Tổ chức của bạn làm việc ở đâu?(Yêu cầu)
Chúng tôi chấp nhận các đề xuất và cung cấp các khoản tài trợ hoạt động và dự án cho các tổ chức có trụ sở và làm việc tại Minnesota, Wisconsin và Iowa (các bang Trung Tây khác vẫn chỉ dành cho những người được mời)
Bạn nghĩ tổ chức của mình phù hợp với chiến lược (hoặc chiến lược) tài trợ nào?(Yêu cầu)
Bạn đã nhận được tài trợ từ McKnight trước đây chưa?(Yêu cầu)
Tiếng Việt