ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ຄວາມຮູ້ວິທີການປະຊາທິປະໄຕສໍາລັບການຫັນປ່ຽນລະບົບອາຫານ

ບົດຄວາມທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Nature Food ໂດຍ Jane Maland Cady ແລະ Paul Roge, ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, ພົບວ່າການຂະຫຍາຍສິ່ງທີ່ຖືວ່າເປັນຄວາມຮູ້ແລະການຂະຫຍາຍວິທີການຄົ້ນຄ້ວາແບບມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນກຸນແຈສໍາຄັນຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະບົບອາຫານທີ່ມີຄວາມສະເຫມີພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ການຮຽນຮູ້

ພາສາລາວ