ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ໂຄງການ

ອະນາຄົດທີ່ຄົນ
ແລະ Planet Thrive

McKnight ສົ່ງເສີມການແກ້ໄຂບັນຫາດິນຟ້າອາກາດໃນເຂດ Midwest; ສ້າງ Minnesota ທີ່ມີຄວາມສະ ເໝີ ພາບແລະມີຄວາມສະ ເໝີ ພາບ; ແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ສິລະປະ, ການຄົ້ນຄວ້າການປູກພືດລະຫວ່າງປະເທດ, ແລະວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບປະສາດ. ທ Minnesota Initiative Foundations ຍັງຄົງເປັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາໃນ Greater Minnesota.

ແຜນງານໃນການຫັນປ່ຽນ

McKnight ມີຄວາມມຸ້ງ ໝັ້ນ ທີ່ຈະຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາໃນຂົງເຂດໂຄງການເຫຼົ່ານີ້: ການສຶກສາ, ພາກພື້ນແລະຊຸມຊົນ, ແມ່ນໍ້າ Mississippi, ແລະອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ພວກເຮົາຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ.

ພາສາລາວ