ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ສິລະປະ & ວັດທະນະທໍາ

ກະຕຸ້ນຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ພະລັງ, ແລະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຂອງສິລະປິນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນມິນນີໂຊຕາແລະຜູ້ດໍາເນີນວັດທະນະທໍາ

ການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກສໍາລັບລະບົບອາຫານທີ່ທົນທານຕໍ່

Cultivate resilient food systems globally by bridging farmer-centered agroecological research, action, and influence

Midwest Climate & Energy

Take bold and urgent action on the climate crisis by dramatically cutting greenhouse gas emissions and advancing an equitable clean energy transition

Neuroscience

ເຮັດໃຫ້ວິທະຍາສາດຫຍັບເຂົ້າໃກ້ມື້ທີ່ພະຍາດຂອງສະອງແລະພຶດຕິກໍາສາມາດກວດຫາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປ້ອງກັນແລະປິ່ນປົວໄດ້

ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສີວິໄລແລະສະ ເໝີ ພາບ

Advance a vibrant future for all Minnesotans with shared power, prosperity, and participation

ພາສາລາວ